Happening w obronie edukacji równościowej

 Gdyby nie „ideologia gender” nie mogłybyśmy studiować;
Gdyby nie „ideologia gender” nie mogłybyśmy głosować;
Gdyby nie „ideologia gender” nie mogłybyśmy pracować;
Gdyby nie „ideologia gender” nie mogłybyśmy być w parlamencie;
Gdyby nie „ideologia gender” Maria Skłodowska-Curie nie dostałaby Nobla.

******

My, obywatelki i obywatele Polski popierający równość praw i szans ludzi bez względu na płeć, mając na uwadze równościowe zapisy w polskiej Konstytucji, a także zapisane w Traktacie Amsterdamskim unijne zobowiązanie Polski do podejmowania decyzji uwzględniających równość płci w każdej dziedzinie i na każdym poziomie życia politycznego (gender mainstreaming), domagamy się od rządu wsparcia edukacji opartej na demokratycznych zasadach równości i solidarności.

W ostatnich miesiącach edukacja uwzględniająca równość płci, a także równość płci jako taka, stała się obiektem zmasowanego ataku hierarchów Kościoła katolickiego i
części związanych z nimi środowisk, opowiadających się za utrwaleniem szkodliwych stereotypów płciowych. W ramach agresywnej nagonki na równość płci hierarchowie posuwają się do tego, by kłamliwie obwiniać ją o pedofilię we własnych szeregach. Z całego kraju napływają informacje o nauczycielkach i nauczycielach przedszkolnych, którzy są nachodzeni w prywatnych domach przez funkcjonariuszy Kościoła katolickiego, którzy sprzeciwiają się zajęciom uwzględniającym równość płci.

Tymczasem wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku i równości ludzi bez
względu na płeć jest nie tylko podstawowym wymogiem moralnym, lecz również
inwestycją konieczną w nowoczesnej demokracji. Równościowe wychowanie chłopców i dziewcząt przyczyni się z jednej strony do lepszego wykorzystania talentów i umiejętności ludzi, którzy nie będą ograniczani etykietkami “męskich” czy “kobiecych” kierunków studiów czy zawodów, ale również doprowadzi do zmniejszenia skali męskiej przemocy wobec kobiet.

W związku z tym domagamy się od rządu wsparcia nauczycielek i nauczycieli na każdym szczeblu edukacji, a zwłaszcza przedszkolnym, którzy prowadzą edukację równościową. Nie zgadzamy się na bezpodstawne szykany wobec ludzi, którzy dbają o najwyższe dobro dzieci i oczekujemy zdecydowanej reakcji na bezpardonowe ataki części środowisk katolickich. Nikt, włącznie z hierarchami Kościoła katolickiego i ich zwolennikami, nie może stać ponad prawem.

DSC_1144

DSC_1156

DSC_1166

DSC_1169

DSC_1179

DSC_1181

DSC_1187

DSC_1192

DSC_1197

DSC_1198

DSC_1202

FOT. KAMILA KURYŁO

design & theme: www.bazingadesigns.com