Manifest

logocodziennikChcemy pokazać cały potencjał myśli feministycznej, całe spektrum możliwych działań, koncepcji.

Feminizm to nie tylko wolność decydowania o swoim ciele i życiu, ale też walka o świat wolny od każdego rodzaju przemocy – fizycznej, ekonomicznej, psychicznej, seksualnej.

Feminizm to sprzeciw wobec terroru rynku i państwa.

Sprzeciw wobec prekaryzacji pracy, która dotyka przede wszystkim kobiet.

Sprzeciw wobec rozwiązań prawnych podtrzymujących sztuczną dominację jednej płci.

Sprzeciw wobec państwa dotującego lekcje przystosowania do życia w heteronormatywnej rodzinie i prawicowych happeningowców zrównujących aborcję z zabójstwem.

Sprzeciw wobec obarczania jednostek odpowiedzialnością całego społeczeństwa i jednoczesnego odbierania im prawa do samostanowienia.

Feminizm najczęściej utożsamiany jest z liberalizującymi profesorami/kami piszącymi felietony w wysokonakładowych tygodnikach.

Wierzymy, że osobista przemiana i trasformacja społeczna są współzależne.

Każdy człowiek zasługuje na takie same prawa i możliwości, aby określić własne życie, niezależnie od statusu społecznego.

Każdy człowiek doświadcza różnych form ucisku i nierówności, ale większość nie wie jak z tym walczyć.

Stwórzmy bezpieczną przestrzeń do dyskusji, otwartą dla reprezentantek/ów każdego nurtu feministycznego, który stawia opór wobec kapitalizmu.

Żyjemy w elitarnym społeczeństwie osądów, gdzie niemal każda osoba dorasta sądząc, że powinna/ien mieć poczucie winy za to kim jest. Trudno uniknąć dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację, rasę, klasę społeczną.

Nie jesteśmy związane/i z żadną partią polityczną, organizacją pozarządową ani z konkretnymi osobami ze środowiska feministycznego. Chcemy wspierać i jednoczyć wszystkie antykapitalistyczne społeczności feministyczne.

Musimy podjąć walkę razem, możemy zmienić swoje życie, życie naszych bliskich i naszej społeczności.

Nasz adres

redakcja@codziennikfeministyczny.pl

design & theme: www.bazingadesigns.com