87% kobiet deklaruje, że doświadczyło jakiejś formy molestowania. Bawi to Pana, Panie Mleczko?

mlekosie13 listopada na profilu fejbukowym Andrzeja Mleczki, satyryka m.in. tygodnika Polityka, został opublikowany rysunek z serii „Słowo na niedzielę”. Na rysunku widnieje taki oto napis: „Molestowanie brzydkich kobiet powinno być karane łagodniej”.

Nikt lepiej niż doświadczony i uznany satyryk nie powinien wiedzieć, że żarty mają swoje granice. Kończą się tam, gdzie zaczyna się przemoc. Powielanie wypowiedzi przyzwalających na przemoc seksualną wobec kobiet, utrwalanie krzywdzących stereotypów, które winą za przemoc seksualną obarczają osoby jej doświadczające oraz używanie języka uprzedmiotawiającego kobiety i ich ciała to wszystko zachowania, które umacniają kulturę gwałtu.

Używanie takiego języka nie ma w sobie nic z niewinności – jest wyrazem najwyższej pogardy i poniżenia dla połowy społeczeństwa oraz potwierdzeniem istniejącej struktury władzy, która równa się podporządkowaniu i kontroli kobiet. 

Mówienie – możliwość zabierania głosu w swoim imieniu – jest przywilejem. Jest też olbrzymią odpowiedzialnością.

Badania Fundacji Ster wskazują, że:

87% kobiet deklaruje, że doświadczyło jakiejś formy molestowania.

37.5% kobiet zostało zmuszonych do tak zwanej „innej czynności seksualnej”

67% dochodzeń prokuratorskich (w przypadku gwałtu) zostaje umorzonych na etapie śledztwa.

Wg Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z 2014r. jedna na pięć kobiet po ukończeniu 15. roku życia doświadczyła niechcianego dotykania, przytulania lub całowania, natomiast 6% wszystkich kobiet padło ofiarą tego rodzaju molestowania co najmniej sześć razy od czasu ukończenia 15. roku życia. 32% kobiet, które doświadczyły molestowania seksualnego po ukończeniu 15. roku życia, wskazało, że sprawcą był ich kolega, szef lub klient.

Bawi to Pana, Panie Mleczko?

Mówienie o przemocy w sposób satyryczny umniejsza doświadczenia osób, które były na nią narażone, utrwala też niebezpieczny stereotyp, że przemoc jest związana z atrakcyjnością, a więc jest swego rodzaju komplementem. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec traktowania przemocy jako tematu do żartów.

Domagamy się przeprosin ze strony Andrzeja Mleczki. Mamy nadzieję, że jego rysunki nie będą już publikowane w poczytnych czasopismach takich, jak Polityka.

Zespół Codziennika Feministycznego

Sygnatariuszki_Sygnatariusze:

Fundacja Feminoteka
Kolektyw KŁAK
Inicjatywa W Naszej Sprawie
Grupa Stonewall
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Otwarta Rzeczpospolita
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Mamy Głos
Fundacja Autonomia
Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej
Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Kobiet Konsola

design & theme: www.bazingadesigns.com