Męski mózg vs kobiecy mózg: prawdziwe różnice

Choć wiele już zostało powiedziane na temat różnic pomiędzy żeńskim a męskim mózgiem, medialny szum wokół każdego nowego badania na ten temat pokazuje, że kwestia prawdziwych rozbieżności pomiędzy mózgami kobiet i mężczyzn nadal wzbudza ogromne zainteresowanie. Tak też było z ostatnim badaniem, które spotkało się z ostrą krytyką środowisk neurologicznych. Pewnych różnic nie da się jednak zanegować. Przedstawiamy najważniejsze z nich. 

brain-illustration-photo-226883-s-1280x782GENETYKA

Męski i kobiecy mózg ogromnie różnią się od siebie pod względem genetycznym. Badania wyraźnie wykazują, że KAŻDA KOMÓRKA męskiego mózgu zawiera chromosom Y, podczas gdy – co może niepokoić – kobiece mózgi zwykle nie posiadają ANI JEDNEGO chromosomu Y! Braki te skutkują zazwyczaj wieloma różnicami w zakresie fizyczności, jednakże większości kobiet nadal udaje się prowadzić relatywnie normalne, nieupośledzone pod względem funkcji poznawczych życie. Nadal prowadzi się badania nad tą intrygującą zagwozdką naukową.

LOKALIZACJA

Jedną z bardziej znaczących różnic pomiędzy męskimi a kobiecymi mózgami jest ich lokalizacja. Może was to zaskoczyć, ale męskie mózgi można znaleźć niemal wyłącznie w głowach mężczyzn, podczas gdy mózgi kobiece jedynie w głowach kobiet! Tak ekstremalna zależność pomiędzy mózgiem a czaszką nie może być dziełem przypadku! Jeszcze bardziej nieprawdopodobne jest to, że czaszki kobiet i mężczyzn różnią się rozmiarem, tak by pomieścić kobiecy bądź męski mózg. Ciekawe jak wyjaśniłby to Richard Dawkins i jego pseudo-naukowe teorie!

ROZMIAR

Jak już wspomniano, istnieje różnica pomiędzy wielkością męskiego a kobiecego mózgu. Mózgi męskie są większe! Zwykle większe są również męskie nogi, klatki piersiowe i w ogóle męskie szkielety. Mężczyźni są generalnie więksi od kobiet, co przejawia się również wielkością ich mózgu. Niektórzy uważają, że oznacza to również ich wyższość intelektualną. Idąc tym tropem, ludzie są głupsi od słoni i kaszalotów. Niektórych może to martwić. 

POŁĄCZENIA

Męskie i kobiece mózgi różnią się też połączeniami mózgowymi. Warto przede wszystkim wspomnieć, że męski mózg jest w skomplikowany sposób połączony z męskim penisem. Kobiecy mózg nie jest połączony z penisem – łączy się natomiast z pochwą. Połączenie mózg-penis wydaje się być bardziej bezpośrednie niż połączenie mózg-pochwa, ale może dlatego, że więcej się o nim pisze.

PRÓG BÓLOWY

Generalnie uważa się, że męski mózg lepiej znosi ból. Jednakże mózg kobiecy jest w stanie znacznie podnieść próg bólowy w momencie wypychania z macicy ludzkiej istoty. Nie zanotowano, by mózg męski mógł znieść tego typu ból.

SPECJALIZACJA

Obserwacje wykazały, że męski mózg jest skonstruowany w taki sposób, żeby otrzymywać wyższą płacę, zajmować wyższe pozycje społeczne i częściej zabijać bez powodu, podczas gdy mózg kobiecy jest zaprojektowany pod kątem doznawania większej dawki molestowania i opresji, obsesyjnego zainteresowania wyglądem i rozwinięcia większej empatii względem innych ludzi i czasem względem kociąt.

Wielu może wydać się to kontrowersyjne, ale warto wspomnieć, że ludzki mózg ewoluuje na podstawie doznawanych doświadczeń, które to doświadczenia następnie kształtują połączenia mózgowe. Może to oznaczać, że nie ma naukowej podstawy dla jakichkolwiek różnic pomiędzy męskim a kobiecym mózgiem. To jednakże oznaczałoby, że nie ma też naukowej podstawy dla stereotypów i uprzedzeń w kwestii ról społecznych i że wypływają one jedynie z irracjonalnej, bezpodstawnej socjalizacji – ale to sprawiłoby, że musielibyśmy przyznać sami przed sobą, że nasze spojrzenie na płeć jest w istocie jedynie kompulsywnym odtwarzaniem nielogicznej kliszy, a to zagroziłoby naszym przekonaniom, pozycji, a nawet tożsamości. 

A do tego przecież nie możemy dopuścić.

Dean Burnett ma męski mózg, który – wnioskując po jego wpisach na Twitterze (@garwboy) – nie działa tak jak powinien. 

Opracowanie: Justyna Kowalska 

design & theme: www.bazingadesigns.com