Doktor powiedział – co za skurwiel

Krew na nogach, rozcięty łuk brwiowy, strach przed własnym odbiciem w lustrze. Kobiety opowiadają, co je spotkało ze strony bliskich. Łączy je jedno – są już ocalone od przemocy.

Poprzez kampanię „Ocaleni od przemocy” Fundacja A.R.T. chce wesprzeć osoby dotknięte problemem przemocy, które nie otrzymały właściwej pomocy.Kampania rozłożona jest na 3 lata, a jej grupy docelowe to kobiety, mężczyźni, dzieci i ogół społeczeństwa.

W trakcie kampanii organizatorzy planują zwrócić uwagę na elementarne prawo człowieka do życia w pokoju i uświadomić każdemu człowiekowi jego prawa do emocji, a także zwrócić uwagę na prawo stanowione, które powinno chronić ofiarę przemocy w rodzinie.

W pierwszym roku trwania kampanii w internecie zamieszczony został film pokazowy. Powstanie także anonimowe forum związane z akcją, fanpage na facebooku, będą także prowadzone warsztaty dla osób profesjonalnie świadczących pomoc psychologiczną (wskazówki dot. diagnostyki), regularne szkolenia wolontariuszy, oraz w każdym miesiącu szkolenie społeczne w siedzibie Fundacji. Planowana jest także emisja spotów telewizyjnych w listopadzie. Kolejne będą wyemitowane w lutym i marcu następnego roku. W drugim roku kampanii powstaną także portale tematyczne, w trzecim roku działania zostaną skoncentrowane na lobbowaniu na rzecz zmiany przepisów.

A.R.T przeciwprzemocy.pl to projekt, który ma za zadanie podejmować działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Fundacja prowadzi Klub Środowisk Różnych A.R.T. –  doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych, organizuje specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności społecznych (Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych stworzona dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich), pozyskuje środki na wsparcie dla dzieci chorych (podopiecznym Fundacji jest Bartosz Kowalski) i współpracuje na stałe z dwudziestoma wolontariuszami.

design & theme: www.bazingadesigns.com