Dlaczego zaangażowanie osób LGBTQ w Czarny Piątek jest oczywiste?

Agnieszka Kozakoszczak

Dlaczego zaangażowanie osób LGBTQ w Czarny Piątek oraz walkę o legalną, bezpieczną, dostępną i bezpłatną aborcję jest oczywiste?

fot. Agata Kubis

Po pierwsze: bycie osobą nieheteroseksualną nie oznacza bezpłodności. Ciąża i aborcja to część doświadczeń osób LBTQ.

Po drugie: ograniczanie dostępu do aborcji i zmuszanie osób w ciąży do cierpienia to przemoc: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, systemowa i symboliczna. Ta przemoc jest narzędziem. Służy do budowania i umacniania hierarchii społecznej oraz do sprawowania władzy. W tej hierarchii miejsce kobiet oraz osób LGBTQ jest niżej, niż mężczyzn i osób heteroseksualnych. Władza nad nimi/nami daje konkretne korzyści materialne i finansowe: nieodpłatną pracę kobiet (opiekuńczą, emocjonalną, reprodukcyjną) oraz nisko (lub niżej, niż w przypadku mężczyzn) opłacaną pracę zawodową. Kobieta zmuszona do urodzenia dziecka, którego nie chce, i do zajmowania się nim, jest często zależna: od partnera (jeśli ten nie zniknie), od państwa (które dowolnie likwiduje fundusz alimentacyjny, żłobki czy przedszkola), od systemu pomocy społecznej (który jest represyjny, często nieefektywny i pozorny oraz uzależnia, zamiast wspierać samodzielność i autonomię). Tę zależność, połączoną z poczuciem odpowiedzialności za dziecko – państwo, kościół oraz mężczyźni (i kobiety) dążący do zakazu aborcji, wykorzystują po to, aby zapewnić sobie dobrobyt materialny oraz budować swoje ego (widocznie bardzo niepewne, skoro jego budowanie wymaga krzywdzenia i stosowania przemocy wobec innych).

Nie dajmy mydlić sobie oczu „życiem płodu” ani „moralnością”. W „sporze o aborcję” Nie chodzi o życie płodu – chodzi o możliwość wykorzystywania kobiet i ich pracy za darmo. Nie chodzi też o moralność, ale o zbudowanie w kobietach poczucia winy, które sprawia, że tym łatwiej je/nas wykorzystywać.

Aborcja jest narzędziem, które daje kontrolę nad swoim ciałem i życiem. Jest także narzędziem, które zmienia relacje władzy w społeczeństwie. Tego boją się politycy, kler oraz wszystkie osoby, które korzystają  z nierówności społecznych – utraty władzy i przywilejów, kiedy kobiety żądają równości i sprawiedliwości.

#aborcjajestok #aborcjajestpotrzebna #aborcjatowładza

design & theme: www.bazingadesigns.com