Wykładowca Akademii Teatralnej oskarżony o przemoc psychiczną i molestowanie

List skierowany do rektora Akademii Teatralnej popierający studentów i studentki walczących z przemocą na Wydziale Reżyserii Teatralnej, został wczoraj złożony w rektoracie Akademii Teatralnej.

Jego Magnificencja Rektor AT

Prof. dr hab. Wojciech Malajkat

My, absolwentki, absolwenci i dawni studenci Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie apelujemy do Waszej Magnificencji z prośbą o pomoc w zakończeniu nagannych praktyk, jakie od lat mają miejsce na Wydziale. Nasz list jest wyrazem solidarności z obecnymi studentkami i studentami, a także wyrazem sprzeciwu wobec głębokiej przemocy instytucjonalnej.

Od wielu lat studenci i studentki WR doświadczają nękania ze strony jednego z pedagogów, Andrzeja Pawłowskiego. Wykładowca regularnie dopuszcza się nadużywania władzy, jaką daje mu zajmowana w Akademii pozycja. Zarzuty wobec niego są bardzo poważne i obejmują przemoc psychiczną, groźby użycia przemocy fizycznej, zastraszanie, manipulację, zachowania molestatorskie wobec kobiet, obelgi i poniżanie studentów, wykonywanie obowiązków zawodowych pod wyraźnym wpływem alkoholu. Zachowanie Andrzeja Pawłowskiego wywarło głęboki, krzywdzący i traumatyzujący wpływ na całe pokolenia osób studiujących na Wydziale. Sprawa jest świetnie znana osobom ze środowiska Akademii.

Ta sytuacja nie może już trwać dłużej. Pragniemy podkreślić, że sprawa znana jest władzom Wydziału od bardzo wielu lat. Kolejne roczniki studentów oddawały ankiety (służące ocenie nauczycieli akademickich), w których szczegółowo opisywano nadużycia, zachowania niestosowne i przemocowe. Według naszej wiedzy władze Wydziału nigdy nie zareagowały na bulwersującą zawartość ankiet, bagatelizując także bezpośrednio zgłaszane obawy i skargi. Jak wynika z wielu relacji studentek i studentów, uciszane są wszelkie próby walki o dobre praktyki w obrębie uczelni, studentki i studenci wyrażający niezgodę na opisane powyżej zachowania są regularnie zastraszani, sugerowano i sugeruje się możliwe problemy wynikające ze złożenia skargi, utrudnianie dalszych studiów, a także startu w zawodowe życie. Złożenie zeznań przez ofiary przemocy jest skrajnie trudne w sytuacji, gdy pozostają one zależne od jej sprawcy, który dodatkowo, ze względu na postawę władz Wydziału, cieszy się poczuciem nietykalności.

Ostatnia próba studenckiej interwencji miała miejsce w grudniu 2017 roku, kiedy to większość obecnych studentów i studentek, wraz z reprezentacją absolwentów, stawiła się na spotkaniu z Jego Magnificencją i władzami Wydziału. Mimo zapewnień i obietnic, że tym razem sprawa zostanie potraktowana poważnie, studenci nie zostali oficjalnie poinformowani, że Andrzej Pawłowski nigdy nie powróci już do prowadzenie zajęć ze studentami. Obecnie przedstawiciele studentów złożyli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Andrzeja Pawłowskiego. Wyrażamy koleżeńską solidarność z ich działaniami.

Prosimy Waszą Magnificencję o pomoc w zakończeniu tej krzywdzącej i głęboko patologicznej sytuacji, która przynosi hańbę całej Akademii. Prosimy o stanięcie po stronie studentów, którzy – zamiast być chronieni przez pedagogów – zostali narażeni na nękanie i szykany. Dobro Akademii jest wspólną sprawą naszego środowiska i głęboko wierzymy, że rozwiązanie sprawy na Wydziale Reżyserii stanie się sprawą priorytetową dla obecnych władz szkoły.

Z wyrazami szacunku,

Sławomir Batyra

Agata Baumgart

Tomasz Cyz

Agata Dyczko

Wojciech Faruga

Agnieszka Glińska

Małgorzata Głuchowska

Aneta Groszyńska

Anika Idczak

Aleksandra Jakubczak

Katarzyna Kalwat

Ula Kijak

Katarzyna Łęcka

Karolina Maciejaszek

Barbara Ogar

Wojciech Pitala

Agata Puszcz

Katarzyna Raduszyńska

Monika Strzępka

Weronika Szczawińska

Tomasz Szczepanek

Szymon Waćkowski

Barbara Wiśniewska

Małgorzata Wdowik

design & theme: www.bazingadesigns.com