Sąd we Wrocławiu przeciwko dyskryminacji nauczycielki, która zdjęła krzyż ze ściany w szkole

Dzisiaj we Wrocławiu Sąd II instancji oddalił apelację strony pozwanej oraz prokuratora okręgowego w sprawie Grażyny Juszczyk, nauczycielki matematyki w Zespole Szkół Sportowych w Krapkowicach, dyskryminowanej w miejscu pracy ze względu na bezwyznaniowość.

classroom

W 2013 r. Grażyna Juszczyk zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim. Nigdy nie ukrywała, że nie jest katoliczką i nie chodzi do kościoła, a miejsce pracy powinno być wolne od symboli religijnych. Zdjęcie krzyża nazywano kradzieżą, nauczycielce grożono policją.

Sąd uznał, że władze szkoły oraz środowisko nauczycielskie dopuściły się działań dyskryminujących oraz naruszających jej godność osobistą. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał na odpowiedzialność dyrekcji szkoły za tworzenie „atmosfery opresji religijnej” i niedopuszczalne wywieranie presji religijnej przez większość na mniejszości.

Nauczycielce wsparcia udzieliły organizacje społeczne, m.in. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundacja „Wolność od Religii”.

design & theme: www.bazingadesigns.com