Prace Naukowe: Teraz więcej w nich kobiet!

We wtorek 23 września Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) zaczęły implementować nowe zarządzenia, przy czym ogłosiły nowe kategorie nagród honorujące walkę z zaniedbaniem tematów zorientowanych na płeć w pracach badawczych finansowanych przez NIH. Nowa polityka instytucji, pierwszy raz ogłoszona w maju, wymaga od stypendysty/ki wskazania w swojej pracy zagadnień dotyczących kobiet i mężczyzn. Dodatkowo, granty wynoszące 10,1 mln dolarów zostaną przyznane osiemdziesięciu dwóm beneficjentom, w ramach polepszania ich pracy, poprzez położenie większego nacisku na zróżnicowanie względem płci w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

miau

Projekty badawcze prowadzone przez NIH Office of Research on Women’s Health obejmują szeroki zakres naukowych dyscyplin, począwszy od zdrowych nawyków w zachowaniu, a skończywszy na sieci neuronów.

Wypowiedź wypuszczona przez NIH podsumowuje cele nowo ustanowionego programu:

Ta inwestycja jest zachętą dla naukowców, aby studiować mężczyzn i kobiety, oraz jest katalizatorem dla zwiększenia udziału zagadnień związanych z płcią – koniecznej niezależnej zmiennej w badaniach. Dzisiejsze przeszacowanie wiarygodności badań przedklinicznych na mężczyznach może obniżyć dostęp do kluczowych odkryć związanych z płcią, które mogłyby kiedyś stanowić strategiczne odniesienie dla badań nad ludźmi.

To wielki krok dla kobiet, model kliniczny koncentrował się przez długi okres tylko na męskim ciele. NIH Revitalization Act of 1993 był efektywnym początkiem dla zmian, angażującym wszystkie projekty finansowane z budżetu NIH, do włączenia zarówno kobiet, jak i mniejszości społecznych w zakres zagadnień studiów. Dzięki mandatowi ‘ery Clinton’, naukowcy (oraz badani/e) zdobyli wiedzę na temat ryzyka związanego z hormonalną terapią zastępczą oraz na temat różnic objawowych przy chorobach serca u mężczyzn i kobiet.

Podczas gdy ustawa przyczyniła się do zmian w pozytywnym kierunku, nadal jest wiele do zrobienia. Wcześniej tego roku, Dr. Susan Wood, dyrektorka wykonawcza Instytutu Kobiecego Zdrowia Jacobsa na uniwersytecie George Washington, rozmawiał z pisarką Mary Jane Horton na temat wprowadzenia ustawy 1993:

Nie brakowało poczucia prawdziwego optymizmu. Nie tylko NIH zmieniło swoją politykę w odniesieniu do badań, ale także Food and Drug Administration (FDA) zmieniło swoje podejście do kobiet w wieku rozrodczym, które wcześniej nie mogły podchodzić do prób klinicznych z testami na lekach.

Te zmiany nie przyniosły pożądanego efektu: Nadal brakuje nam zasadniczych informacji na temat chorób takich jak zespół Alzheimera, rak płuc i HIV/AIDS u kobiet. Dziury merytoryczne na bok, wiele z odkryć z połowy i końca lat 90-tych (np. różnice objawowe przy chorobach serca u kobiet i mężczyzn) nie zintegrowały się z wiedzą przekazywaną późniejszym pokoleniom – utracone w lukach powszechnej edukacji. Częste wyobrażenie o symptomach ataku serca przywołuje obraz mężczyzny wywracającego się na krześle, motyw ten dla wszystkich pozostaje głównym odniesieniem, mimo że kobiety rzadko doświadczają takich właśnie symptomów.

Nowy program finansowania NIH pozwala badaczom zarówno wrócić do wcześniejszych prac, jak i dokonać postępów z nowymi projektami. 82-ów beneficjentów może wykorzystać swój kapitał w podanych poniżej celach:

  1. Dodawanie komórek płci przeciwnej, aby osiągać wymierne wyniki;
  2. Wyrównywanie ilości testowanego wzorca, tak by badanie odzwierciedlało właściwe zestawienie próbek obydwu płci;
  3. Ponowne analizowanie istniejącej bazy, która zawiera informacje o obydwu płciach.

W związku z nowym funduszem NIH, Dr. Wood jest zarazem optymistyczna i sceptyczna. W rozmowie z MS. Blog, mówi:

To dobre wieści, że NIH dedykuje swoje wysiłki poszerzeniu działalności naukowej w obrębie przedklinikalnym i klinikalnym. Jednocześnie dużo pracy przed nami, jako że nie powinno być potrzeby dodatkowego finansowania w pierwszej kolejności, obecne zmiany powinny już od dawna stanowić integralną część pracy badacza i być wbudowane w oryginalny model projektów. Miejmy nadzieję, że powstaną zupełnie nowe podejścia do pracy naukowej, co poskutkuje wartościowymi odkryciami, choć minie pewien okres, nim widoczne będą rezultaty.

Dr. Nesha Haniff, wykładowca na wydziale nauk kobiecych oraz afro-amerykańskich i afrykańskich studiów na Uniwersytecie Michigan, bada zagadnienie braku zróżnicowania w testach klinicznych, zwłaszcza wśród kobiet i innych zmarginalizowanych grup populacji. Waha się w związku ze stwierdzeniem, czy zobaczymy jakieś namacalne efekty w społeczności medycznej w wyniku wprowadzenia nowych funduszy NIH. W wywiadzie z Ms. Blog mówi:

Nie sadzę, aby garstka naukowców zajęła się problemem na tyle poważnie, na ile on na to zasługuje. Są kobiety badacze, ale jeśli przyjrzeć się publikacjom – co zostaje zaakceptowane, a co nie – czasopisma niekoniecznie poświęcają dużo uwagi procentowi kobiet mających wkład w pracy naukowej, i tym podobne. To długi i skomplikowany proces.

Wahanie jest naturalne, zwłaszcza biorąc po uwagę arogancję rozmachu ery Clintona. Ale, jak Wood, Haniff jest nastawiona optymistycznie.

To świetnie. To znaczy, zmiany przyszły ze sporym opóźnieniem. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jestem pozytywnie nastawiona do możliwości, skoro zaczynają się na ten temat publikacje.

Brianna Kovan skończyła filologię angielską na Uniwersytecie Michigan. Obecnie jest stażystką w redakcji MS.

Tłumaczenie: Inga Kamińska 

design & theme: www.bazingadesigns.com