Nabór wolontariuszy i wolontariuszek do międzynarodowego badania

Drogie oraz drodzy, 

czy chciałybyście i chcielibyście wziąć udział w roli wolontariuszek czy wolontariuszy w badaniu mediów? Międzynarodowe badanie monitorujące media publiczne pod kątem reprezentacji płci organizowane jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet w Radiu i Telewizji (IAWRT – www.iawrt.org). W badaniu udział biorą takie kraje jak Uganda, Kamerun, Indie, RPA, Polska, Mołdawia, etc. W Polsce badanie koordynuje Stowarzyszenie Kobiety w Mediach (w trakcie rejestracji).

W tej chwili jesteśmy na etapie szukania wolontariuszy do udziału w badaniu. Ponieważ obie organizacje działają na podstawie składek członkowskich budżet projektu jest tak skromny, że wszystko co będziemy mogły zaoferować to doświadczenie badawcze, szkolenie, dobre towarzystwo, wikt w trakcie badania.

123

Wyniki badania IAWRT przedstawi na konferencji ONZ Pekin 20 +. Jest to konferencja, na której zostaną podsumowane osiągnięcia i porażki krajów członkowskich ONZ w zakresie wdrażania tzw. Platformy Pekińskiej, która została przyjęta w 1995 roku na IV Światowej Konferencji ONZ w Sprawie Kobiet. Dla tych, którzy nie wiedzą dlaczego to była ważna konferencja – otóż to była pierwsza międzynarodowa konferencja, na której  zwrócono uwagę na nierówności płci w mediach i podkreślano rolę mediów w działaniu na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Ustanowiona w trakcie tej konferencji tzw. Pekińska Platforma Działania zidentyfikowała 12 krytycznych celów, wdrażaniem których w nadchodzących latach miały zająć się popisane pod deklaracją państwa (189 krajów). Punkt 10 zatytułowany Kobiety i Media wyznaczał dwa cele strategiczne. 

• Cel strategiczny J.1: Zwiększyć udział kobiet w procesach decyzyjnych w mediach i dostęp kobiet do mediów oraz nowych technologii komunikacyjnych

• Cel strategiczny J.2: Promować zrównoważony i niestereotypowy obraz kobiet w mediach. Wyniki naszego badania będą odnosiły się do celu strategicznego J.2.

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w badaniu będą brały udział w dwóch szkoleniach (oba on-line lub jedno w Warszawie w ostatnim tygodniu listopada; miejsce i godzina do ustalenia po zebraniu grupy wolontariuszek i wolontariuszy), w sesji próbnej w ostatnim tygodniu listopada (miejsce i godzina do ustalenia); i najważniejsze w dniach 17 i 18 stycznia 2015 r. w badaniu właściwym. Nie musicie nic nagrywać, wystarczy że każdy/z z Was będzie miał/a laptopa ze sobą. Będziemy monitorowali TVP1 i RP1.

Wolontariuszy i wolontariuszek szukamy do 26 października 2014 r. Bardzo proszę żeby osoby, które się zgłoszą potraktowały to zadanie poważnie. To badanie jest międzynarodowe i nie chcemy żeby Polska wypadła jako ten kraj,w którym nie potrafią porządnie danych zebrać. Dodatkowo osoby, które się zadeklarują będą przeszkolone, przejdą próbną sesję i potem będzie trudno nam taką osobę zastąpić, jeśli w ostatniej chwili zrezygnuje.

Greta Gober
Wiceprezeska Stowarzyszenia Kobiety w Mediach
kobietywmediach@gmail.com

design & theme: www.bazingadesigns.com