XV Krakowska Manifa: „Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną!”

Manifest XV Krakowskiej Manify


JEDNA ZA WSZYSTKIE, WSZYSTKIE ZA JEDNĄ!

 

„Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną” to manifest solidarności, lokalnego i globalnego siostrzeństwa. Ostatnie kilka lat było okresem wielu prób dla naszej solidarności – różne partie polityczne podejmowały działania, mające nam odebrać nasze podstawowe prawa. Solidarność stała się wtedy jednym z najważniejszych – obok równości i wolności – haseł podnoszonych podczas naszej walki, która przybrała formę protestów, aktywizmu lokalnego, akcji solidarnościowych i debat publicznych. Podejmujemy działania ponad podziałami i widzimy, że to, co robimy wspólnie, przynosi najlepsze skutki i buduje więzi siostrzeństwa.

Różnimy się pod wieloma względami, mamy jednak wiele wspólnych celów, o które warto solidarnie walczyć. Siostrzeństwo to zarówno codzienne działania lokalne, jak i aktywizm krajowy oraz udział w projektach globalnych. Walka o prawa kobiet i osób wykluczanych na wielu płaszczyznach ma charakter międzynarodowy – wszak nierówności doświadczają osoby na całym świecie. Stajemy murem za każdą osobą doświadczającą przemocy, ucisku, której odbiera się sprawczość oraz możliwość decydowania o własnym życiu i ciele. Stajemy solidarnie – jedna za wszystkie, wszystkie za jedną.

GLOBALNIE

Wszystkie mamy zagwarantowane fundamentalne wolności i prawa osobiste. Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, żądamy:

Szacunku dla naszych praw człowieka. Żądamy przestrzegania praw dziecka, skutecznej ochrony przed przemocą oraz zapewnienia edukacji rozwijającej sprawczość. Mamy dość pustych oświadczeń ze strony polityków i polityczek, przepisów, które istnieją tylko na papierze, i konieczności walki o to, co powinno być oczywiste.

Wszystkie posiadamy ciała, o których mamy prawo decydować. Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, żądamy:

Dostępnej, bezpiecznej i darmowej aborcji oraz antykoncepcji. Bez oceniania, bez konieczności konsultacji psychologicznej, bez tzw. „klauzuli sumienia”. Żądamy powszechnej dostępności tabletki „po” – bez recepty i w każdej aptece.

Mamy prawo do opieki medycznej, dostosowanej do naszych potrzeb i do standardów Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Żądamy dostępności gabinetów medycznych dla osób z niepełnosprawnościami, osób transpłciowych i osób nieposługujących się językiem lokalnym.

Wszystkie mamy prawo do godnego, równego traktowania i wynagradzania. Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, żądamy:

Praw pracowniczych dla pracownic i pracowników opieki społecznej i oświaty oraz pielęgniarek i pielęgniarzy. Są to sektory, w których pracują przede wszystkim kobiety – i gdzie dochodzi do wielu nadużyć w postaci niskich płac i złych warunków pracy. Mamy dość nierównych płac, szklanych sufitów, zwalniania kobiet po odbyciu urlopu macierzyńskiego, dyskryminacji na poziomie rekrutacji i traktowania ciężkiej pracy społecznej jako służby, za którą nie należy się godne wynagrodzenie.

Wszystkie mamy prawo do godnego macierzyństwa i pracy. Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, żądamy:

Zwrócenia uwagi na kwestię nieodpłatnej pracy kobiet związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz zajmowaniem się gospodarstwem domowym. Mamy dość państwa, które twierdzi, że jest przyjazne rodzinom, a jednocześnie uznaje niemalże służalczą pracę kobiet za oczywisty obowiązek. Żądamy rozwiązań społecznych i prawnych, zarówno umożliwiających rodzicom podjęcie lub kontynuację pracy zawodowej, jak i wspierających decyzję o podjęciu pracy domowej. Dominika

Wszystkie mamy prawo do dostępności. Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, żądamy:

Miast i wsi, a szczególnie publicznej przestrzeni, bezpiecznych i dostępnych dla wszystkich osób, bez względu na stopień sprawności, tożsamość płciową, pochodzenie, narodowość, orientację seksualną. Mamy prawo do wyrażania własnej tożsamości, równego dostępu do obiektów publicznych i bezpieczeństwa – bez strachu, bez tłumaczenia, z szacunkiem dla naszej godności i różnorodności.

LOKALNIE

Wszystkie mieszkanki Krakowa, pracujemy, działamy społecznie, uczymy się, płacimy podatki w Krakowie. Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, żądamy:

• Stworzenia i realizacji lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tak, by uwzględniał obowiązujące prawo krajowe i zobowiązania Polski wynikające z tzw. Konwencji Stambulskiej. Żądamy skuteczniej ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie, zapobiegania przemocy w rodzinie i skutecznego ścigania sprawców.

• Rzetelnej pomocy prawnej, psychologicznej, mieszkaniowej i materialnej dla osób doświadczających przemocy, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

• Zaplanowania konkretnych, opartych na dobrych praktykach działań zapobiegających przemocy, w tym motywowanej uprzedzeniami m.in. ze względu na tożsamość płciową, i interweniujących w przypadku jej wystąpienia.

• Programu przeciwdziałania przemocy seksualnej w przestrzeniach publicznych – na ulicach, w szkołach, na uczelniach, w pracy.

• Odwołania Małopolskiej Kuratorki Oświaty za szerzenie nienaukowych i szkodliwych poglądów dotyczących zdrowia i seksualności oraz przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat Światowej Organizacji Zdrowia.

• Miejskiego programu dofinansowania in vitro.

• Objęcia wszystkich osób tworzących społeczność szkolną edukacją na rzecz równości i przeciw przemocy oraz dyskryminacji, zbudowaną w oparciu o spójny przekaz, odnoszący się do aktualnej wiedzy naukowej.

• Przyjęcia i wdrożenia polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w codziennym działaniu UMK.

• Miasta przyjaznego rodzinom z dziećmi, a nie turystom – dostępnych żłobków i przedszkoli na każdym osiedlu.

• Wspierania wszystkich mieszkanek i mieszkańców tego miasta, którzy z powodu swojego pochodzenia, narodowości, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, stopnia sprawności – doświadczają wykluczenia.

• Powołania centrów inicjatyw obywatelskich, dostępnych dla wszystkich osób, w tym: podjęcia kwestii lokalu i kamienicy przy ul. Krakowskiej 19, w której siedzibę ma Fundacja Kobieca eFKA. Popieramy pomysł powołania w tym miejscu centrum inicjatyw obywatelskich.

Stajemy tu dzisiaj, żeby wspólnie I solidarnie domagać się naszych praw.
WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ,  SOLIDARNOŚĆ!
JEDNA ZA WSZYSTKIE, WSZYSTKIE ZA JEDNĄ!


Widzimy się dziś o godz. 13.00 przed Muzeum Narodowym (Aleja 3 Maja).

design & theme: www.bazingadesigns.com