Autorki poradnika o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn napisały list do MEN

1376358_10151768042086909_962152862_n

Anna Dzierzgowska, Joanna Piotrowska i Ewa Rutkowska, autorki poradnika dla nauczycieli przedszkolnych „Jak stosować zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn” (zwanym popularnie programem „Równościowe przedszkole”) wysłały list do Krystyny Szumilas, Ministry Edukacji Narodowej, w którym domagają się zdecydowanej reakcji MEN i jednoznacznego wsparcia przez Ministerstwo nauczycielek i nauczycieli zajmujących się edukacją równościową, zwłaszcza edukacją wrażliwą na płeć. List ten jest wynikiem ataków, który hierarchowie Kościoła katolickiego, część prawicowych polityków i polityczek oraz mediów prowadzą obecnie na teorię gender, a co za tym idzie – na edukację równościową. Autorki listu oczekują, że MEN zabierze zdecydowany głos w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji wrażliwej na płeć i obroni nauczycielki i nauczycieli przed bezpodstawnymi atakami.

Pełna treść listu:

Sz. Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

my, autorki poradnika dla nauczycieli przedszkolnych „Jak stosować zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn” (zwanym popularnie programem „Równościowe przedszkole”) chcemy wyrazić nasze oburzenie i zaniepokojenie atakiem, który hierarchowie Kościoła katolickiego, część prawicowych polityków i polityczek oraz mediów prowadzą obecnie na teorię gender, a co za tym idzie – na edukację równościową. Ten atak jest wyrazem połączenia niewiedzy i złej woli. Oczekujemy zdecydowanej reakcji Ministerstwa Edukacji i jednoznacznego wsparcia przez Ministerstwo nauczycielek i nauczycieli zajmujących się edukacją równościową, zwłaszcza edukacją wrażliwą na płeć.

Szanowna Pani Minister, podpisana przez Polskę i czekająca obecnie na ratyfikację Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w artykule 14 mówi, że „w uzasadnionych przypadkach Strony podejmują działania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych dostosowanych do zmieniających się możliwości osób uczących się, dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych płciom, wzajemnego szacunku, rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez użycia przemocy, a także dotyczących przemocy wobec kobiet ze względu na płeć oraz prawa do nienaruszalności osobistej”. Brak wiedzy na temat mechanizmów dyskryminacji i przemocy, widoczny choćby właśnie w obecnym ataku na tak zwaną „ideologię” gender, ujawniony niedawno poziom przemocy wobec dzieci, stosowanej przez funkcjonariuszy Kościoła katolickiego, skala zjawiska przemocy wobec kobiet w Polsce – wszystko to świadczy dobitnie, że zachodzi „uzasadniony przypadek” w rozumieniu Konwencji. Dzielne i mądre nauczycielki i nauczyciele przedszkoli, które podejmują się wychowywania dzieci w duchu równości, zasługują na jak najszersze wsparcie, zwłaszcza w sytuacji, w której wyręczają Ministerstwo Edukacji w działaniach, które zgodnie z prawem to ono powinno podejmować i promować. 

Dlatego oczekujemy, że Ministerstwo Edukacji zabierze zdecydowany głos w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji wrażliwej na płeć i obroni nauczycielki i nauczycieli przed bezpodstawnymi atakami.

Z wyrazami szacunku

Anna Dzierzgowska

Joanna Piotrowska

Ewa Rutkowska

DW: 
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Kuratorki i Kuratorzy Oświaty
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Media

design & theme: www.bazingadesigns.com