Studenci i studentki Akademii Sztuk Pięknych przeciwko wystawie „Chcę być kobietą!”

Społeczność Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
Rektorzy, Dziekani, Studentki i Studenci


W imieniu Studenckiej Komisji ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji „Równość” działającej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która reprezentuje środowisko studentek i studentów wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wyrażamy swoje zaniepokojenie i sprzeciw, wobec treści opisu wystawy „Chcę być kobietą!”, która będzie miała miejsce 8 marca w Galerii XXI oraz dostępnymi w Internecie wyjaśnieniami organizatora i kuratora wystawy prof. Sławomira Marca.

zrzut z fb

Jako członkinie i członkowie społeczności akademickiej, pragniemy ustosunkować się do powyższych treści, ponieważ kilku uczestników wystawy jest wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych, a samo wydarzenie zostało udostępnione przez oficjalny profil facebookowy Akademii, czyli było przez Akademię promowane.

Nie zgadzamy się na:

• Stawianie fałszywej tezy, że emancypacja kobiet oznacza dyskryminację mężczyzn.
• Nazywanie osiągnięć walki o równe prawa – przywilejami.
• Stereotypowe kojarzenie walczących o emancypację kobiet z agresją i bezczelnością.
• Nazywanie feminizmu ideologią panowania, która czyni z mężczyzn obywateli drugiej kategorii.
• Wyśmiewanie problemów kobiet za pomocą garści arbitralnych danych statystycznych, mających udowodnić ich uprzywilejowaną pozycję.

Mamy nadzieję, że mająca odbyć się wystawa będzie opowiadać o problemach mężczyzn i odczuwanej przez nich słabości, nie szukając przeciwnika w kobietach i feminizmie. Walka  o równe prawa wymaga sojuszy i empatii. Kobiety nie są wrogami mężczyzn. Niech mężczyźni nie będą wrogami kobiet.

W imieniu Komisji, Przewodnicząca Komisji
Bogna Stefańska

Kontrasygnata, Przewodniczący Prezydium
Samorządu Studentów
Jan Garstka

design & theme: www.bazingadesigns.com