LOT zwalnia Monikę Żelazik, organizatorkę strajku. Dziś protest

28 maja 2018 zwolniona została Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego PLL LOT. Ustnie, bez wręczenia wypowiedzenia. Oficjalnym powodem jest „działanie na szkodę firmy”, psucie jej wizerunku, jak też stwarzanie niebezpieczeństwa dla pasażerek i pasażerów. 

fot. Dorota Gorczyca-Woźniak

Monika Żelazik miała stanąć na czele strajku przeciwko śmieciowemu zatrudnieniu u narodowego przewoźnika. Kierownictwo kontrolowanej przez Skarb Państwa spółki stosuje nielegalne represje za działalność związkową. Wyrzucenie przewodniczącej związku jest próbą zastraszenia pracownic i pracowników LOT.

Planowany strajk w PLL LOT wymierzony był przeciwko umowom śmieciowym, represjom za przynależność do związków zawodowych i łamaniu prawa pracy. Piloci wypychani są na samozatrudnienie. Pracując poza kodeksem pracy, nie mają prawa do L4, więc muszą latać z katarem i gorączką. To stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pasażerów i załogi.

Na wniosek zarządu spółki sąd w Warszawie zakazał przeprowadzenia strajku, mimo że w referendum opowiedziało się za nim 807 pracowników, a przeciw było tylko 73.

Zarzuty wobec Żelazik są bezpodstawne i stanowią część nagonki na związki zawodowe, która od wielu tygodni trwa w PLL LOT. Zarząd PLL LOT dąży do zastraszenia związków zawodowych. Prawo pracy nie przewiduje kar dla pracowników za informowanie opinii publicznej o tym, że są oni niezadowoleni z warunków pracy, zaś groźby i szykany wobec związków zawodowych są sprzeczne z Konstytucją RP i ustawą o związkach zawodowych.

W PLL LOT kilka lat temu wypowiedziano układ zbiorowy w firmie, obniżono pensje, a dużą część pracowników i pracownic przeniesiono na umowy śmieciowe. Pracownicy wciąż mają pensje niższe niż kilka lat temu, tnie się wydatki na procedury bezpieczeństwa, a jednocześnie członkowie zarządu firmy otrzymują wieluset tysięczne nagrody.

Wspólnie wyraźmy solidarność ze zwolnioną dyscyplinarnie działaczką związkową i zaprotestujmy przeciwko antypracowniczej polityce PLL LOT! 


Dziś o g. 18.00 na skrzyżowaniu ul. 17 stycznia i Żwirki Wigury odbędzie się protest solidarnościowy.


Podpisz petycję

design & theme: www.bazingadesigns.com