Sąd uznał winnym instruktora krav magi, który odmówił szkolenia osobom LGBTQ

Instruktor krav magi z Poznania, który odmówił przeprowadzenia kursu samoobrony dla osób LGBTQ z Grupy Stonewall, został uznany winnym. Sąd wyraźnie podkreślił, że instruktor nie ma prawa selekcjonować klientów z uwagi na fakt, że nie podziela ich poglądów. Wyrok jest dowodem na to, że polski wymiar sprawiedliwości może skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług – tak decyzję sądu komentuje adw. Paweł Knut z KPH reprezentujący oskarżycielkę posiłkową, Karolinę Niedźwiecką. Wyrok nie jest prawomocny.

Decyzję o zorganizowaniu kursu samoobrony dla osób LGBTQ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer) Karolina Niedźwiecka podjęła wraz z Grupą Stonewall po tym, gdy czwórka młodych osób została wyzywana i pobita w centrum Poznania z powodu nieheteroseksualnej orientacji. Instruktor, który początkowo zgodził się przeprowadzić szkolenie, po publikacji informacji o zajęciach na facebooku Grupy Stonewall, odmówił wykonania zlecenia. Zapytany o przyczyny odmowy napisał: „Nie popieram związków męsko – męskich tym bardziej wychowujących dziecko”.

W sprawie wszczęto postępowanie obejmujące dwa wykroczenia: z art. 138 Kodeksu wykroczeń (odmowa świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny) oraz z art. 60 § 1 Kodeksu wykroczeń (wykonywanie działalności gospodarczej bez zgłoszenia). Sąd Rejonowy dla Poznania Nowego Miasta i Wildy wydał wyrok nakazowy uznając instruktora za winnego popełnienia obydwu wykroczeń i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 500 zł. Instruktor wniósł sprzeciw od wyroku, a sąd musiał ponownie rozpatrzeć sprawę.

Dziś, 20 marca, ten sam sąd wydał wyrok, w którym ponownie uznał szkoleniowca za winnego popełnienia obydwu wykroczeń. Sąd odstąpił od wymierzenia grzywny za odmowę świadczenia usługi jednocześnie wymierzając grzywnę w wysokości 200 zł. za wykonywanie działalności gospodarczej bez zgłoszenia. Co istotne, sąd wyraźnie podkreślił, że instruktor nie ma prawa selekcjonować klientów z uwagi na fakt, że nie podziela ich poglądów.

design & theme: www.bazingadesigns.com