Kryzys migracyjny: dokąd zaprowadzi nas nienawiść?Kryzys migracyjny w Polsce to głównie kryzys postaw, które w dużo większym stopniu wynikają z lęków niż z racjonalnej kalkulacji korzyści i kosztów związanych z napływem uchodźców.
W Polsce, pomimo niewielkiej skali napływu cudzoziemców, temat uchodźców był silnie obecny w mediach i portalach społecznościowych. Ożywiona debata przestała odwoływać się do faktów i pełna była mowy nienawiści, zarówno w świecie rzeczywistym (również publicznym) jak i wirtualnym. Gdzie podziała się siła europejskiej tradycji, kultury i porządku prawnego? Dlaczego dziś, stając wobec obcego poszukującego schronienia nie sięgamy po to, co jest naszą największą wartością: solidarność? Co odpowiada za tak żywiołową reakcję opinii publicznej na kryzys uchodźczy w Europie i kwestie napływu cudzoziemców do Polski? Być może winić za odbudowę wcześniejszych lęków i uprzedzeń należy problem pogodzenia otwartości z wymogami bezpieczeństwa i prawa?

Pełna agenda już wkrótce

Zgłoszenie na konferencję: „Kryzys migracyjny: dokąd zaprowadzi nas nienawiść?”
Zarejestrowanie się na konferencję nie jest jednoznacze z możliwością uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo indywidualnego potwierdzenia zaproszenia.

https://docs.google.com/forms/d/1gAGQANiLumt85ZG-6FsaS6PrE8FL0gnSXO703N3l0k8/viewform?edit_requested=true

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com