16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płećkampania

Już po raz 25. między 25 listopada a 10 grudnia, w około 180 krajach na całym świecie, odbędzie się szereg wydarzeń inicjowanych przez ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Działania w ramach kampanii “16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” skierowane są zarówno do mężczyzn, jak i kobiet.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), by symbolicznie podkreślić, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka.

Fundacja Autonomia także w tym roku współpracuje z kilkunastoma lokalnymi liderkami – wolontariuszkami, które podejmują działania w swoich środowiskach i społecznościach lokalnych. Przez 16 dni zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt wydarzeń w całym kraju. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w warsztatach, zajęciach edukacyjnych, spotkaniach i dyskusjach. Nie zabraknie spektakli i happeningów, projekcji filmowych i wystaw. W programie przewidziane są również tzw. żywe biblioteki. Szczegóły wszystkich wydarzeń można znaleźć na www.kampania16dni.pl

Temat przewodni tegorocznej kampanii to:

„Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Prawo do edukacji podlega politycznym, ekonomicznym i społecznym manipulacjom, sprawiając, że dziewczynki (a także kobiety), osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQ+, migrantki i migranci są szczególnie narażone na wykluczenie z dostępu do tego podstawowego prawa. Edukacja jest podstawowym narzędziem budowania sprawiedliwości, pokoju, porozumienia i równości. Edukacja musi być wolna od dyskryminacji i przemocy, bowiem poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe dla możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności.

W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę na sytuację kobiet i dziewcząt narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną – z uwagi na inne – poza płcią – cechy, które związane są z wychodzeniem poza dominującą normę – wiekiem, niepełnosprawnością, pochodzeniem, kolorem skóry, tożsamością płciową, orientacją seksualną, statusem ekonomiczno-społecznym, wyznaniem, bezwyznaniowością itp.

KALENDARIUM:
25.11.2016 – Inauguracja Kampanii “16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” – mini-warsztat “Stwórzmy razem pieśń mocy!”.
Godz. 17:00-19:00, miejsce: Spółdzielnia OGNIWO, ul. Paulińska 28.
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/197657324022292/

26-27.11.2016 – warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla dziewcząt i kobiet*, warsztat antyprzemocowy.
Godz. 10:00-16:30 (każdego z dwóch dni warsztatu), miejsce: Krakowska 19, fundacja Autonomia.
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/214150432344625/

29.11.2016 – spotkanie dyskusyjne “Uczelnia wolna od dyskryminacji”.
Godz. 16:00-18:00, miejsce: Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego, budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki).
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/210855166013085/

6.12.2016 – spotkanie pt. „Siła, odwaga i solidarność – czyli o tym, w jaki sposób możemy w niekonwencjonalny, nowy sposób przeciwstawiać się przemocy”.
Godz. 17:00, miejsce: Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego, budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki).
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/345096475867789/

10-11.12.2016 – warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla dziewcząt i kobiet*, warsztat antyprzemocowy dla studentek UJ.
Godz. 10:00-16:30 (każdego z dwóch dni warsztatu), miejsce: Krakowska 19, fundacja Autonomia.
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/684877025009823/

10.12.2016 – zakończenie Kampanii: Ramy pokoju – debata panelowa.
Godz. 18:00-21:00, miejsce: Warszawa.
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1819054731676408/

* oraz osób socjalizowanych do roli kobiety

Zachęcamy do włączenia się – kalendarium wydarzeń, wskazówki i materiały dostępne są na: www.kampania16dni.pl
Kontakt w sprawie kampanii: 16dni[at]autonomia.org.pl

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Ilość miejsc bywa ograniczona. Część wydarzeń dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach i tłumaczona na Polski Język Migowy.

Patronat honorowy kampanii: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Matronaty i patronaty medialne: pismo feministyczne Zadra, Codziennik Feministyczny, Portal ngo.pl, Niebieska Linia – Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy, Miasto Ł.

Realizacja wydarzeń w ramach „Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” jest możliwa dzięki wsparciu otrzymanemu przez Autonomię ze środków: Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2016/2017, Fundacji Batorego w ramach grantu instytucjonalnego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, m.in. w ramach projektów: „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” oraz „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć”.

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com