Żegnaj, III RP! List Otwarty do środowisk lewicowych

Widmo krąży po ulicach – widmo innej Rzeczpospolitej. Wszystkie potęgi starej III RP połączyły się w świętej nagonce przeciw temu widmu: Kaczyński i Schetyna, TVP i TVN, krytycy „Okrągłego Stołu” i jego obrońcy.

alimentynieistnieja2To widmo prowadzi nas poza alternatywę starego porządku i pełzającego autorytaryzmu, który usiłuje go wywrócić. Alternatywę, która przez ostatnich 28 lat skutecznie uniemożliwiała konsekwentną demokratyzację życia publicznego, wyjście poza neoliberalną politykę gospodarczą kolejnych rządów i zakwestionowane pasożytniczej pozycji elit politycznych i biznesowych. Zwracamy się z apelem do środowisk lewicowych, trwale marginalizowanych przez tę alternatywę, by nie egzorcyzmowały tego widma, lecz pomogły mu zaistnieć.

Błyskawiczne zawłaszczanie państwa i demontaż instytucji liberalnej demokracji, postępujące w kolejnych dziedzinach, budzą w nas szczery niepokój. Obecna wymiana kadrowa w sądownictwie, podporządkowana wyłącznie interesom partii rządzącej, a nie obywatelkom i obywatelom, na dobro których powołuje się PiS, wywołała słuszne protesty. Naszym zdaniem łatwość i spektakularność, z jakimi na naszych oczach wali się III RP, potwierdzają jedynie diagnozę, że transformacja polityczno-gospodarcza Polski miała wyjątkowo wątłą podstawę społeczną. W związku z tym obrona status quo jest w dzisiejszych warunkach nie tylko szkodliwa – bo abstrahuje od tej diagnozy – ale przede wszystkim niemożliwa.

Skompromitowani politycy obecnej opozycji, kojarzeni przez znaczną część społeczeństwa z ich antyspołeczną polityką, wyższościowym, elitarnym tonem i brakiem jakichkolwiek propozycji programowych, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji, w jakiej żyje większość społeczeństwa, są wyjątkowo słabymi obrońcami demokracji. Demokracja to nie tylko zbiór abstrakcyjnych wartości, to nie tylko wolne wybory, pluralistyczne media czy sprawiedliwe sądy: to przede wszystkim realna inkluzja społeczna, to sprawne państwo, z którym obywatelki i obywatele mogą się identyfikować, to poczucie bycia reprezentowanym przez polityków. Tego wszystkiego III RP przez 28 lat trwania nie potrafiła zapewnić.

III RP nie spełniła swojej obietnicy – obietnicy złożonej polskiemu społeczeństwu w schyłkowej fazie PRL-u, gdy po ideałach „Solidarności” i postulatach Sierpnia 1980 roku nie pozostał ślad w rzeczywistości planu Balcerowicza, bezrefleksyjnej prywatyzacji gospodarki czy uelastyczniania rynku pracy. Skoro III RP definitywnie nie spełniła swojej obietnicy – o czym właśnie się przekonujemy – to czas ją pożegnać. III RP jest projektem niemożliwym. Nie ma do niej powrotu. W tym zwrotnym momencie historii potrzebujemy nowej Rzeczpospolitej, nowych opowieści, które pomogą ją zbudować. Jeżeli przyłączymy się do obrony starego porządku, nowy budował będzie nam Jarosław Kaczyński.

Niemożliwa jest skuteczna obrona demokratycznych wartości bez włączenia do tego zadania przynajmniej części wyborczyń i wyborców, którzy, z rozczarowania III RP, poparli w ostatnich wyborach PiS, dali się uwieść radykalnej retoryce Pawła Kukiza albo po prostu zostali w domach. Partia rządząca dąży do podziału polskiego społeczeństwa po linii „elity” kontra „lud”: to dlatego uderza w sędziów, artystów czy polityków opozycji, a równocześnie przeprowadza socjalne zmiany ważne i korzystne dla większości społeczeństwa. Obecna narracja liberalnej opozycji – demonizująca elektorat PiS, oskarżający go o „sprzedanie się” partii rządzącej – nie wychodzi jednak poza narrację PiS, a jedynie zamienia w niej role „dobrych” i „złych”. Restauracja elit uniemożliwia włączenie do demokratycznego projektu grup, które z zadowoleniem powitały takie zmiany jak programy Rodzina+ i Mieszkanie Plus, minimalną płacę godzinową czy obniżenie wieku emerytalnego. Zanim elity zaczną oskarżać „szarego człowieka”, że sprzedał się za 500 złotych, zapytamy elit, dlaczego sprzedały „szarego człowieka” za swoje przywileje. Dzisiaj za 28 lat przywilejów elit zapłacimy wszyscy.

Zwracamy się z naszym apelem akurat do środowisk lewicowych, ponieważ uważamy, że demokracja jest dziś do obrony jedynie w nowej, szerszej formule, która powinna być im z założenia bliska. Mowa o formule, która uwzględnia niedomagania i niesprawiedliwości, na których zbudowana została III RP. By móc ją rozwinąć, lewica musi odważyć się mówić własnym głosem, czytelnie odróżniać się od liberałów, nie bać się krytykować starego porządku i wychodzić w swoich propozycjach poza niego. Wspólne demonstrowanie z przedstawicielami elit nie wystarczy do realizacji tego scenariusza: widmo zmiany zostanie przesłonięte przez establishment i media, rozbrojone przez kolejne ultra-neoliberalne tyrady Leszka Balcerowicza, seksistowskie żarciki Władysława Frasyniuka czy układy polityków obozu liberalnego, którzy będą grać na osłabienie lewicy.

Obecna sytuacja w sądownictwie stanowi dobry przykład tego, że odkładanie reform  poskutkowało tym, że wiele obywatelek i obywateli nie ma poczucia, iż żyje w państwie prawa, które stoi po stronie słabszych. Partia rządząca odwołuje się do retoryki „przywracania państwa społeczeństwu”, podczas gdy zagarnia je dla własnych interesów. Mimo to, lewica nie powinna uchylać się od realizacji zadania, które PiS deklaratywnie głosi, ale przedstawiać rzeczywiste drogi jego realizacji.

Zdecydowaliśmy się podpisać ten list, ponieważ wiemy, iż w najbliższym czasie środowiska lewicowe będą – który to już raz – rozgrywane pomiędzy alternatywę, która napędzała stary porządek. Prawicowy autorytaryzm będzie karmił liberalną opozycję, a jej opór będzie wzmacniał poparcie dla rządu. Wyrwać z tego zaklętego kręgu może nas tylko taka lewica, która odważy się – wbrew wszelkim oportunistycznym kalkulacjom politycznym – wziąć przykład ze swoich siostrzanych partii i ruchów społecznych, które w innym krajach odważyły się powiedzieć, że inna polityka jest możliwa. Nadzieją napawa nas tak znaczna obecność na protestach w obronie sądów młodych Polek i Polaków. Ich postawa wobec starych elit politycznych nie grzeszy nadmiernym zaufaniem. Rolą lewicy powinno być przekonanie młodego pokolenia, że przetrwanie demokratycznego państwa zależy od tego, czy będzie ono działać w interesie większości społeczeństwa. Że można budować państwo, które nie opiera się na pogardzie klasowej, na dyskryminacji kobiet i mniejszości, na służalczości względem milionerów, kościoła i wszelkich uprzywilejowanych kast. Musimy im tylko powiedzieć – razem, bez względu na to, jak wiele nas różni – że inna Rzeczpospolita jest możliwa!

Niniejszy list podpisali i podpisały:

Stanisław Abramik, kulturoznawca

Małgorzata Joanna Adamczyk, antropolożka, feministka, Partia Razem

Stefan J. Adamski, Partia Razem

Anton Ambroziak, „Codziennik Feministyczny”

Łukasz Androsiuk, pracownik naukowo-dydaktyczny

Adam Antecki, Stowarzyszenie im. Edwarda Abramowskiego

Agnieszka Arnold, reżyser dokumentalistka

Zbigniew Ateusz, „Strajk.eu”

Grzegorz Banasik, polonista, Partia Razem

Jakub Baran, Partia Razem

Bożena Barańska, nauczyciel, polonista

Maciej Bartkowiak, korepetytor, fascynat matematyki i nauk przyrodniczych

Tomasz Bąk, poeta

Joanna B. Bednarek, literaturoznawczyni

Miłosz Biedrzycki, autor wierszy

Barbara Bielawska, feministka, aktywistka, Partia Razem

Bartosz Biernacki vel Katja, MRDŚ, Liga Młodzieży Wolnościowej

Maciej Bobula, nauczyciel, pisarz, Partia Razem

Katarzyna Bojarska, kulturoznawczyni, tłumaczka

Łukasz Boniecki, Partia Razem

Monika Borys, kulturoznawczyni, dziennikarka

Wojciech Browarny, Partia Razem

Cezary Brudka, Poznań

Barbara Brzezicka, nauczycielka akademicka, Partia Razem

Piotr Bujak, artysta wizualny

Olga Byrska, krytyczka literacka

Agata Chałupnik, kulturoznawczyni, Instytut Kultury Polskiej UW

Michał Charzyński, dziennikarz Tygodnika Faktycznie, Partia Zieloni

Oktawiusz Chrzanowski, socjolog, „Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza”

Michał Cichocki, filozof

Sebastian Cichocki, Partia Razem

Adam Cioch, dziennikarz tygodnika „Faktycznie”, „Porozumienie dla V Rzeczpospolitej”

Dariusz Czapla, tłumacz

Przemysław Czapliński, literaturoznawca, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Marcin Czachor, Wydawnictwo „Heterodox”

Agata Czarnacka, filozofka polityki

Przemysław Czechanowski, historyk, Partia Razem

Katarzyna Czeczot, historyczka literatury

Jakub Czerw

Wojtek Dada (Duda), artysta, wykładowca akademicki

Kuba Danecki, autor „Dystopijnej przyszłości, w której miasta zostały zniszczone przez potwory”

Laurie Debeni, aktywistka

Rafał Derda, Partia Razem

Sylwana Dimtchev, blog „Zwykły Zeszyt”

Ola Dinges

Olga Drenda, etnolożka, dziennikarka

Olga Drygas, teatrolożka, doktorantka IS PAN, pracuje w TR Warszawa

Katarzyna Duda, badaczka, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a

Ignacy Dudkiewicz, „Magazyn Kontakt”

Damian Duszczenko, Partia Razem

Paweł Dziemian, artysta wizualny

Agata Dziuban, socjolożka

Zuzanna Dziuban, kulturoznawczyni

Maciej Dżus, Partia Razem

Roman Fierfas

Mirosław Filiciak, kulturoznawca

Igor Filip, „Liga Młodzieży Wolnościowej”

Wacław Forajter, historyk literatury, tłumacz, Uniwersytet Śląski

Piotr Forecki, politolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bartosz Frąckowiak, reżyser teatralny

Aleksander Freitag, licealista, redaktor „Młodzi w polityce”

Marta Frej, artystka, autorka memów

Paweł Frelik, literaturoznawca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Michał Gamrot, ekonomista

Michał Gęsiarz, Partia Razem

Kuba Gierej, rolnik, Partia Razem

Jakub Głuszak, poeta

Tycjan Gołuński, polonista, filmoznawca UJ, DiEM25

Katarzyna Górna, artystka wizualna

August Grabski, historyk

Piotr Graczyk, filozof

Małgorzata Greszta, redaktorka

Anna Grodzka, aktywistka społeczna

Piotr Grudka, politolog

Karolina Grzegorczyk, kulturoznawczyni

Anna Grzelewska, fotografka

Antoni Grześczyk

Krzysztof Gubański, socjolog

Krzysztof Gutfrański, historyk sztuki, kurator

Florentyna Gust, Partia Razem

Aleksandra Hołubowicz, doktorantka, Partia Razem

Stanisław Ignaciuk, architekt

Grzegorz Ilka, dziennikarz, działacz społeczny i polityczny

Piotr Iskra, poeta i student

Mikołaj Iwański, ekonomista, nauczyciel akademicki

Karolina Iwaszkiewicz, tłumaczka i redaktorka, Partia Razem

Natalia Jakacka, lekarka

Rafał Jakubowicz, artysta, nauczyciel akademicki

Bohdan Jałowiecki, socjolog

Elżbieta Janicka, autorka „Festung Warschau”

Grzegorz Janiczak, aktywista społeczny, obywatel

Mateusz Janik, filozof, „Praktyka Teoretyczna”

Mateusz Janiszewski, lekarz, pisarz

Paweł Jankiewicz, barman

Grzegorz Janoszka, Partia Razem

Jerzy Jarniewicz, filolog

Paweł Jaworski, niezależny publicysta

Marek Jedliński, łódzki klub „Krytyki Politycznej”

Tomasz Jędrzejczak, Partia Razem

Zofia Jurek, Partia Razem

Piotr Juskowiak, „Praktyka Teoretyczna”

Paweł Kaczmarski, „Praktyka Teoretyczna”

Karol Paweł Kaczorowski, socjolog

Bartłomiej Kaleta, Partia Razem

Tomasz Kaliniuk, Human

Anna Kałuża, krytyczka literacka, Uniwersytet Śląski

Kuba Kapral, twórca teatralny, dramatopisarz

Mateusz Karolak, „Praktyka Teoretyczna”

Michał Kasprzak, redaktor kwartalnika „Wakat”

Marta Keil, kuratorka

Krzysztof Kędziora, filozof

Kacper Kępiński, Partia Razem, Krakowskie Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto

Tomasz Kitliński, filozof, artysta niezdefiniowany

Paweł Kleczewski, Partia Razem

Gabriel Klimont, „Praktyka Teoretyczna”

Przemysław Kmieciak, „Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk”, inicjatywa „Przywróćmy Pamięć o Patronach Wyklętych”

Ewa Kociszewska, historyczka sztuki, ASP w Warszawie

Jakub Kocjan, gazeta „Opinia Bieżąca”

Robert Koliński, partia Razem

Jerzy Kołomyjec, PPS Kujawsko-Pomorskie

Katarzyna Kondej, partia „Inicjatywa Feministyczna”

Szczepan Kopyt, poeta, muzyk

Marta Koronkiewicz, krytyczka literacka, Uniwersytet Wrocławski

Monika Kostera, pracowniczka naukowa, nauki o zarządzaniu

Dorota Kostrzewa, redaktorka

Agnieszka Kowalczyk, „Praktyka Teoretyczna”

Beata Kowalska, feministka, socjolożka UJ

Justyna Kowalska-Leder, kulturoznawczyni

Piotr Krajewski, nauczyciel, Partia Razem

Joanna Krakowska, historyczka teatru

Jędrzej Krakowski, ekonomista, działacz opozycji w PRL

Aleksandra Kraszkiewicz, konsultantka w dziedzinie międzynarodowej pomocy rozwojowej

Stanisław Krawczyk, „Magazyn Kontakt”

Katarzyna Kretkowska, anglistka, aktywistka, samorządowiec, „Inicjatywa Polska”

Judyta Król, ruch miejski Lepszy Gdańsk

Grzegorz Krystek, Partia Razem

Paweł Krzaczkowski, „Recykling Idei”

Jakub Krzeski, „Praktyka Teoretyczna”

Kamila Księżopolska, dziennikarka, specjalistka ds. komunikacji społecznej

Konrad Kubala, socjolog, „Władza Sądzenia”

Roman Kubicki, filozof, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Mariusz Kubik, Stowarzyszenie pracowników, współpracowników i przyjaciół rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Julia Kubisa, socjolożka

Urszula Kuczyńska, lingwistka, aktywistka, Partia Razem

Piotr Kuligowski, historyk

Dawid Kujawa, krytyk literacki

Czesław Kulesza, Fundacja „Naprzód”

Agnieszka Kurant, artystka

Roman Kurkiewicz, dziennikarz, „Przegląd”

Kamila Kuryło, „Codziennik Feministyczny”

Jonatan Kurzwelly, antropolog

Joanna Kusiak, socjolożka

Monika Kwaśniewska, teatrolożka

Łukasz Kwiatkowski, Stowarzyszenie Zamość-Nasz Wspólny Dom

Borys Lankosz, reżyser

Ludmiła Laskowska, polonistka

Piotr Laskowski, historyk idei

Maciej Leczkowski, Partia Razem

Natalia Legoń, Partia Razem

Marek Leszczyński, ekonomista, nauczyciel akademicki

Paweł Leszkowicz, kurator i historyk sztuki

Filip Leśniewicz, „Nowe Peryferie”

Kacper Leśniewicz, dziennikarz, „Przegląd”, „Nowe Peryferie”

Bartek Lis, socjolog, animator kultury

Marcin Lubaś, antropolog społeczny

Zofia Łapniewska, ekonomistka feministyczna

Robert Lewandowski, krytyk i antropolog sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Wojciech Łobodziński, gazeta „Opinia Bieżąca”

Kamil Łukaszek, Ruch Sprawiedliwości Społecznej

Karolina Maciejaszek, reżyserka, kolektyw Czarne Szmaty

Justyna Majek, prekariuszka, Partia Razem

Ewa Majewska, filozofka feministyczna, Partia Razem

Rafał Majka, kulturoznawca i działacz ruchów społecznych

Emilia Makówka, Partia Razem

Michał Maleszka, Partia Razem

Maciej Malicki, matematyk, Szkoła Główna Handlowa, „Obywatele Nauki”

Jaga Marszewska, pracownica sezonowa w rolnictwie, Partia Razem

Maciej Maryl, socjolog, literaturoznawca

Robert Maślak, biolog, nauczyciel akademicki, partia Razem

Marek Maślanka, Partia Razem

Dawid Mateusz, poeta

Krystyna Mazur, kulturoznawczyni, nauczycielka akademicka

Igor Mencel, Partia Razem

Kuba Mikurda, filozof, filmoznawca

Michał Minałto, Partia Razem

Julia Minasiewicz, „Opinia Bieżąca”

Magdalena Mips, Partia Razem

Wojciech Misiuk

Cezary Miżejewski, działacz spółdzielczy, stały współpracownik „Nowego Obywatela”

Łukasz Moll, Partia Razem

Izabela Morska, kulturoznawczyni, Uniwersytet Gdański

Marcin Moskalewicz, filozof, Uniwersytet Oxfordzki

Paweł Mościcki, filozof, „Widok”

Adam Mrozowicki, socjolog, nauczyciel akademicki

Witold Mrozek, krytyk teatralny

Małgorzata Myk, krytyczka literacka, Uniwersytet Łódzki

Krzysztof Nawratek, architekt, urbanista

Justyna Nesterowicz-Wyborska, Klubokawiarnia Szafa

Jędrzej Niklas, prawnik

Mirosław Nizielskin, nauczyciel akademicki, Polska Partia Socjalistyczna

Beata Nowak, Zielone Wiadomości, Partia Zieloni

Kamil Nowak, Fundacja Wiedzieć Więcej

Marek Nowak, Partia Zieloni

Piotr Nowak, „Strajk.eu”

Samuel Nowak, Partia Razem

Włodzimierz Nowak, Stowarzyszenie Urbanator, menedżer, liberał

Katarzyna Nowakowska, feministka

Anna Nowicka

Paweł Nowożycki, socjolog

Benedykt O’Connor, gazeta „Opinia Bieżąca”

Patryk Oczadły, Partia Razem

Remigiusz Okraska, redaktor naczelny „Nowego Obywatela”, twórca portalu lewicowo.pl

Maria Onyszkiewicz

Witek Orski, artysta

Wiktor Ostasz, historyk, Uniwersytet Oksfordzki

Adam Ostolski, Partia Zieloni

Anna Pajęcka, dziennikarka, Partia Razem

Michalina Pągowska

Marek Pawlak, antropolog, Uniwersytet Jagielloński

Grzegorz Pertek, polonista

Jędrzej Piaskowski, reżyser teatralny

Kasper Pfeifer, poeta

Anna Piekarska, „Praktyka Teoretyczna”

Kira Pietrek, poetka

Ewa Pietruszewska, Fundacja Wiedzieć Więcej

Krzysztof Pijarski, artysta, historyk sztuki

Justyna Plec, Partia Razem

Adam Pluszka, poeta, redaktor i tłumacz, Partia Razem

Tomasz Płomiński, filozof

Kacper Pobłocki, antropolog

Lalka Podobińska, Stowarzyszenie „Społeczeństwo FAIR”

Aleksandra Preiss-Piotrowicz, nauczyciel, przesiębiorca

Beata Anna Polak, Pracownia Pytań Granicznych UAM

Tomasz Polak, teolog, filozof, Pracownia Pytań Granicznych UAM

Krzysztof Pommersbach, student

Karol Poręba, krytyk literacki

Michał Pospiszyl, „Praktyka Teoretyczna”

Piotr Puldzian Płucienniczak, socjolog, artysta, Partia Razem

Anna Ptak, kuratorka

Julita Pyrkosz, „Młodzieżówka Socjalistyczna Taychan”

Michał Pytlik, Partia Razem

Agata Pyzik, publicystka, krytyczka

Gavin Rae, Fundacja „Naprzód”

Joanna Rajkowska, artystka

Mikołaj Ratajczak, „Praktyka Teoretyczna”

Tomasz Rawski, socjolog, nauczyciel akademicki, Partia Razem

Robert Reisigová-Kielawski, Partia Zieloni

Eliasz Robakiewicz, „Praktyka Teoretyczna”

Wiesław Roicki, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Martyna Równiak

Robert Rydzewski, doktorant Etnologia i Antropologia Kulturowa UAM

Małgorzata Sadowska-Sobczyk, Partia Razem

Bartosz Sadulski, poeta

Maciej Sanigórski, aktywista, działacz związkowy

Anna Sawicka, artysta-muzyk, a nie robot orkiestrowy  w III RP

Elżbieta Sawicka, fryzjer/stylista

Michał Siermiński, „Bez Dogmatu”

Piotr Skalski, filozof

Paulina Skorupska, teatrolożka

Dominik Skrzypkowski, menadżer kultury

Łukasz P. Skurczyński, teolog

Jakub Skurzyński, radca prawny, Partia Razem

Janek Simon, artysta

Amadeusz Smirnow, Partia Razem

Marek Sobczyk, artysta

Mariusz Sołtysik, artysta wizualny, wykladowca

Maciej Sosnowski, IFiS PAN

Jan Sowa, socjolog, kulturoznawca, Partia Razem

Paweł Sprawka-Estherr, dziennikarz

Monika Sroka-Bizoń, architektka i nauczycielka akademicka, Politechnika Śląska

Bojan Stanisławski, „Strajk.eu”

Maja Staśko, krytyczka literacka

Piotr Stefański, analityk rynków finansowych

Grzegorz Stompor, „Stowarzyszenie Głosy Przeciw Przemocy”

Igor Strapko, Partia Razem

Justyna Struzik, socjolożka

Marta Struzik, polonistka

Szymon Surmacz, działacz społeczny, Partia Razem

Łukasz Surowiec, artysta wizualny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Krystian Szadkowski, „Praktyka Teoretyczna”

Andrzej Szahaj, filozof polityki, kulturoznawca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Patryk Szaj, literaturoznawca, redaktor

Kacha Szaniawska, redaktorka

Artur Szarecki, kulturoznawca

Ryszard Szarfenberg, polityk społeczny, nauczyciel akademicki

Weronika Szczawińska, reżyserka

Magda Szcześniak, kulturoznawczyni

Przemysław Szczygieł, pedagog, animator dziecięcy

Maciej Szlinder, „Praktyka Teoretyczna”, Partia Razem

Michał Szmagaj, Partia Razem

Kuba Szreder, socjolog sztuki, kurator

Paweł Szroniak, literaturoznawca, kurator

Jakub Sztajnke

Aneta Szyłak, kuratorka

Anna Szymańska, Partia Razem

Mateusz Szymański, kulturoznawca, Partia Razem

Weronika Śmigielska, stowarzyszenie „Miasto Wspólne”

Michał Światowy, programista

Filip Świderski, religioznawca, pracownik biurowy

Mateusz Tarwacki, kulturoznawca, Partia Razem

Karol Templewicz, socjolog

Jakub Tobiasz

Marek Tobolewski, lewica.pl, Partia Razem

Bartosz Tomassi, lewicowiec w stanie spoczynku, robotnik fabryczny

Misza Tomaszewski, redaktor naczelny Magazynu Kontakt

Maciej Tramer, literaturoznawca, Uniwersytet Śląski

Marta Trawińska, socjolożka, edukatorka społeczna

Marta Tymińska, kulturoznawczyni, aktywistka

Krzysztof Uniłowski, krytyk literacki

Błażej Warkocki, literaturoznawca

Piotr Wawer Jr., aktor, dramaturg

Marta Wicha

Tomasz Wiesień

Dawid Wiktor, ruch obywatelski Nowa Alternatywa

Tomasz Wiśniewski, historyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Maciej Wiśniowski, „Strajk.eu”

Paweł Wita, Partia Razem

Paweł Wodziński, reżyser

Grzegorz Wojciechowski, dziennikarz, publicysta, pisarz, „Odrodzone Słowo Polskie”

Jarosław Wojtas, politolog

Krzysztof Wołodźko, „Nowy Obywatel” (zgłasza votum separatum wobec tezy o autorytarnym charakterze rządów PiS)

Joanna Wowrzeczka, artystka

Monika Woźniak

Bogumił M. Woźniakowski, historyk, animator kultury

Łukasz Wójcicki, „Głosy Przeciw Przemocy”

Andrzej Wójcik, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Bartosz Wójcik, filozof

Grzegorz Wójcik, socjolog i filmoznawca

Hanna Maria Zagulska, aktywistka społeczna

Dariusz Zalega, redaktor „Le Monde Diplomatique”, projekt „Zbuntowany Śląsk”

Tomasz Załuski, historyk sztuki i filozof

Łukasz Zaremba, kulturoznawca

Remigiusz Zarzycki, politolog, wieloletni działacz na rzecz JOW

Anna Zeidler-Janiszewska, filozofka, kulturoznawczyni

Michał Ziątek, historyk, nauczyciel

Rafał Zieleniewski

Justyna Zielińska

Jacek Żebrowski, pisarz, redaktor

Krzysztof Żmudzin, dziennikarz, Radom


List otwarty „Żegnaj, III RP!” publikujemy równocześnie na portalach „Praktyki Teoretycznej”, „Codziennika Feministycznego” i „Nowego Obywatela”. Osoby popierające zawarty w nim apel prosimy o rozpowszechnianie listu i dopisywanie się do grona sygnatariuszek na adres mailowy: lipcowylist@gmail.com.

design & theme: www.bazingadesigns.com