Zastępczyni RPO: Bez niezależnych sądów nie jest możliwe zagwarantowanie realizacji praw osób dyskryminowanych

dr Sylwia Spurek – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania

Jako Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedzialna za obszar równego traktowania szczególną uwagę zwracam na kwestie dostępu do wymiaru sprawiedliwości osób dyskryminowanych i wykluczanych, ofiar przestępstw z nienawiści oraz przemocy ze względu na płeć i przemocy w rodzinie.

drspurekto-page-001

Bez niezależnych sądów nie jest możliwe zagwarantowanie realizacji praw tych osób. Te osoby potrzebują ze strony sądów nie tylko rzetelności i terminowości, ale także wrażliwości osób sprawujących wymiar sprawiedliwości. Planowana reforma nie zakłada jednak zmian, które dotyczyłyby tych aspektów funkcjonowania sądownictwa. Odnosi się do niezależności sądów.

Zwiększanie wpływu polityków na wymiar sprawiedliwości może sprzyjać ideologizacji określonych problemów społecznych. Przykładowo, jak podkreśla m.in. unijna Dyrektywa ofiarowa, kobiety będące ofiarami przemocy ze względu na płeć oraz ich dzieci wymagają szczególnego wsparcia i szczególnej ochrony ze względu na specyfikę tej przemocy, w tym na występujące w przypadku takiej przemocy wysokie ryzyko wtórnej oraz ponownej wiktymizacji, zastraszania i odwetu. Nie będą jednak mogły na to liczyć, gdy sędziowie będą zależni od polityków, którzy – jak wynika z niektórych publicznych dyskusji na temat przemocy wobec kobiet – często odwołują się do stereotypów i nieprawdziwych przekonań na temat tego zjawiska. 

design & theme: www.bazingadesigns.com