Codziennik Feministyczny: Żądamy od władz Uniwersytetu Śląskiego natychmiastowej reakcji w postaci zawieszenia wykładowcy-seksisty

Studentki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach informują o skandalicznych przypadkach molestowania werbalnego, jakich dopuszcza się jeden z pracujących na tej uczelni wykładowców. Wykładowca ten nagminnie używa seksistowskiego języka, degradującego studentki (i inne kobiety) do roli przedmiotów zaspokajających męską żądzę. Żądamy od rektoratu UŚ natychmiastowej reakcji w postaci zawieszenia wykładowcy w wykonywanych czynnościach. Taki człowiek nie nadaje się do pracy akademickiej, ani do pracy z jakimikolwiek kobietami.

us

W mniemaniu polskich heteroseksualnych mężczyzn, molestowanie werbalne, niezwykle często przez nich stosowane, jest wyrazem zainteresowania osobami płci przeciwnej. Nie przychodzi im jednak do głowy, że kobiety, które padają ofiarami tej formy męskiej dyskryminacji, odczuwają strach oraz mają poczucie, że ich godność została zdeptana. Stereotypowo wydaje się nam, że werbalna przemoc seksualna – błędnie nazywana „końskimi zalotami” – jest domeną mężczyzn z niższych warstw społecznych. Nic bardziej błędnego.

Przypadek wykładowcy z UŚ, i wiele innych, nienagłaśnianych przypadków, pokazuje, że taka forma przemocy jest nagminna również wśród mężczyzn z wyższym wykształceniem i zajmujących eksponowane stanowiska w różnych instytucjach i firmach. Traktują oni kobiety jako sobie podległe, jako ciała pozbawione uczuć i rozumu. Polscy politycy nierzadko stosują identyczną retorykę, co sprawia, że przekaz od nich płynący legitymizuje tego typu obrzydliwe zachowania wobec dziewczynek, dziewczyn i kobiet. Ofiarami nagabywania z podtekstem seksualnym są nawet dorastające dziewczynki i niestety, nagminność takich komunikatów sprawia, że kobiety stykają się z nimi przez większość życia, dopóki jakiś mężczyzna, protekcjonalnym tonem stwierdzi, że są już za stare i nieatrakcyjne.

Domagamy się podjęcia niezwłocznych kroków przez Uniwersytet Śląski oraz przeprowadzenia przez samorządy oraz Biuro Rzecznika ds. Równego Traktowania ogólnokrajowej kampanii przeciw przemocy werbalnej, adresowanej zarówno do chłopców, jak i do mężczyzn.

PS

O tym, jak bardzo potrzebna jest taka kampania, świadczy wypowiedź Pawła Kukiza, który po raz kolejny potwierdził swój skrajny prymitywizm wypowiadając się na temat aborcji i zwolenniczek liberalizacji prawa w tej kwestii.

Codziennik Feministyczny

design & theme: www.bazingadesigns.com