Wynik raportu dotyczący postępu w zakresie równości płci przygotowany przez Komisję Europejską

Przy obecnym tempie zmian unijny cel zakładający 75 proc. odsetek pracujących kobiet zostanie osiągnięty za niemal 30 lat, równość wynagrodzenia stanie się faktem za 70 lat, a parytet płci w parlamentach narodowych (co najmniej 40-procentowa obecność obu płci) – za 20 lat – wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej.

-tmp-komisja_europejska_1

W poniedziałek w Brukseli odbyła się prezentacja rocznego sprawozdania, na którym komisarz Viviane Reding przedstawiła wyniki badania dotyczącego równości płci i unijnych działań na rzecz jej zwiększenia. 

Jak wynika z raportu zróżnicowanie ze względu na płeć uległo poprawie w ostatnich latach, jednak postępy w poszczególnych dziedzinach i państwach członkowskich różnią się od siebie. Wyraźny sukces, według Komisji, osiągnięto w dwóch kwestiach: zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (głównie za sprawą inicjatywy na rzecz poprawy przejrzystości płac) oraz w obszarze zwiększenia liczby kobiet zasiadających w zarządach spółek. Od kiedy w 2010 r. zapowiedziano możliwość zastosowania metod „pozytywnej dyskryminacji”, udział kobiet w zarządach firm wzrósł z 11 do 17,8 proc. Dodatkowo, zwiększone nakłady na placówki opieki nad dziećmi spowodowały, że wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł z 58 proc. w 2002 r. do 63 proc. obecnie.

Do problemów, z którymi w najbliższym czasie państwa członkowskie muszą się jeszcze zmierzyć zaliczono:

  1. zróżnicowanie emerytur – kobiety otrzymują o 39 proc. niższe świadczenia niż mężczyźni;
  2. niewielki odsetek posłanek –  w całej Europie zaledwie 27 proc. zasiadających w parlamentach narodowych to kobiety;
  3. przemoc – co trzecia Europejka doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od czasu ukończenia 15. roku życia;
  4. nierównomierne rozłożenie pracy w gospodarstwie domowym i na rzecz rodziny. Kobiety poświęcają przeciętnie 26 godzin tygodniowo na opiekę nad członkami rodziny i pracę w gospodarstwie domowym w porównaniu z 9 godzinami, które na te cele poświęcają mężczyźni.

„Dla nas, Europejczyków/ek, równość płci nie jest jedną z możliwych opcji ani luksusem – jest to absolutna konieczność. Możemy być dumni/e z tego, co Unia Europejska osiągnęła w ostatnich latach. Równość płci to nie odległe marzenie, ale w coraz większym stopniu europejska rzeczywistość. Jestem przekonana, że wspólnie możemy zlikwidować utrzymujące się różnice w wynagrodzeniach, zatrudnieniu i zawodach wymagających podejmowania decyzji”, podsumowała sprawozdanie wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości.

KU

design & theme: www.bazingadesigns.com