Wyjdźcie z szafy. Prawa LGBT to prawa człowieka [LIST OTWARTY]

Robert Rient

Ukrywając się, przyznajecie, że być osobą homoseksualną to znaczy być człowiekiem gorszej kategorii.

6472_10200157327232091_1696563558_nfot. Agata Kubis

Na 500 mln mieszkańców Unii Europejskiej tylko 75 mln nie ma jeszcze dostępu do związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych. Połowę z tych 75 mln stanowią Polacy i Polki.

Piszemy z prośbą – powiedzcie o sobie bliskim, znajomym, tym, z którymi pracujecie, obok których żyjecie.

A Wy, znani, pracujący w dużych miastach, dziennikarze i dziennikarki, pisarki i pisarze, reporterzy i reporterki, aktorki i aktorzy, reżyserzy i reżyserki, muzyczki i muzycy, prezenterzy i prezenterki oraz inni – wyjdźcie z ukrycia. Nie milczcie na własny temat, nie chowajcie się za zużytym zwrotem „to moja sprawa”, „to zbyt osobiste”. Nie prosimy Was o dzielenie się intymnymi historiami ze swojego życia, ale o to, byście przestali udawać. To dobry sposób wykorzystania swojej popularności.

W wymienionych powyżej branżach pracuje liczna reprezentacja osób homoseksualnych. Macie wpływ na postawy, odczucia, refleksje swoich czytelników, słuchaczek, widzów. Funkcjonujecie w świadomości wielu jako heteroseksualni – czasami przez oczywiste założenie, jakim obdarzamy nowo poznaną osobę, uznając jej orientację za heteroseksualną, czasami dlatego, że gracie w heteroseksualizm.

Ukrywając się, przyznajecie, że być osobą homoseksualną to znaczy być człowiekiem gorszej kategorii.

Ponad połowa społeczności LGBT w miejscu pracy odgrywa osoby heteroseksualne, 61 proc. ukrywa swoją orientację przed przełożonymi, 48 proc. przed klientami, 57 proc. przed innymi pracownikami.

11 maja federacja europejskich organizacji LGBT+ ILGA-Europe opublikowała raport o sytuacji osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w Europie. Międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje LGBT z krajów europejskich przeanalizowało sytuację ludzi LGBT w 49 państwach. Wśród krajów Unii Europejskiej Polska, wraz z Litwą, zajęła przedostatnie miejsce. Ocenie podlegają 52 kategorie, takie jak: prawo do azylu, równouprawnienie, ochrona przed mową i przestępstwami z nienawiści, prawo do legalizacji związku, posiadania rodziny, możliwość korekty płci metrykalnej. Punkty przeliczane są na procenty. Polska uzyskała 18 proc., na ostatnim miejscu jest Łotwa – 17 proc.

Osoby publiczne w naszym kraju coraz częściej stosują homofobiczną retorykę, a ustawy dotyczące związków partnerskich i uzgodnienia płci są blokowane przez władze. Osoby homoseksualne i organizacje działające w ich imieniu są coraz częściej atakowane. Przemoc motywowana nienawiścią jest ignorowana. Osoby homoseksualne w Polsce nie mają prawa do życia rodzinnego.

Brak działań władz na rzecz grup dyskryminowanych dodaje siły grupom nacjonalistycznym i ksenofobicznym. Polowanie na osoby nieheteroseksualne, które odbywa się m.in. w Rosji, może rozpocząć się również w naszym kraju. Dlatego prosimy Was – wyjdźcie z ukrycia. Ruch zebrany wokół Harveya Milka pokazał, że wyjście z szafy – czasami na ulice – przynosi realną zmianę.

Rozumiemy, że czasami musicie się ukrywać, zwłaszcza jeśli jesteście zależni od homofobicznych rodziców lub opiekunów, z którymi żyjecie. W takiej sytuacji decyzja o ujawnieniu się nie powinna być pośpieszna, ale gruntownie przemyślana.

Jednak wielu z Was, cieszących się popularnością, zarabiających znacznie powyżej średniej krajowej, zbudowało sobie komfortowe warunki do życia. Jesteście odpowiedzialni za sytuację prawną osób homoseksualnych w naszym kraju i za tych, którzy nie mają możliwości, pieniędzy czy sławy, za którą mogliby się schować. To oni oraz wyautowani aktywiści zbierają słowa pogardy i ciosy – w Waszym imieniu.

Nie można przyznać praw komuś, kogo nie ma, kto ukrywa swoją twarz, dlatego bardzo Was prosimy: wyjdźcie z szafy.

List otwarty do lesbijek, gejów, biseksualnych i transpłciowych, którzy pozostają w ukryciu, podpisany przez lesbijki, gejów, biseksualnych i transpłciowych, którzy się ujawnili:

Robert Rient autor; Robert Biedroń prezydent miasta Słupska; Krystian Lupa reżyser; Maciej Nowak krytyk teatralny i gastronomiczny; Mike Urbaniak dziennikarz, krytyk teatralny; Jacek Poniedziałek aktor; Ignacy Karpowicz pisarz; Juliusz Kurkiewicz redaktor, krytyk literacki; Michał Piróg choreograf, tancerz, osobowość telewizyjna; Julia Szychowiak poetka; dr Krzysztof Charamsa teolog, filozof, pisarz; Joanna Krakowska historyczka teatru; Jacek Dehnel pisarz; Krystian Legierski ; prof. dr hab. Jacek Kochanowski ; Sebastian Majewski reżyser, dramaturg; Maciej Duda doktor nauk humanistycznych, badacz, wykładowca; dr Bartek Lis ; Krzysztof Śmiszek prawnik; Wojciech Karpieszuk dziennikarz; Izabela Morska autorka i amerykanistka; Edward Pasewicz poeta; Natalia Zamilska producentka muzyczna; Adam Suprynowicz dziennikarz; Piotr Trojan aktor; Karol Radziszewski artysta; Kuba Kowalski reżyser; dr hab. Jakub Urbanik nauczyciel akademicki, prawnik; dr hab. Tomasz Basiuk amerykanista, wykładowca akademicki; Michał Trzciński dziennikarz; Michał Zygmunt pisarz; Marta Konarzewska autorka i polonistka; Anna Grodzka była posłanka, publicystka; Jakub Janiszewski dziennikarz; Michał „Dimon” Jastrzębski-Szwed perkusista Lao che i Jazzombie; Bartosz Żurawiecki ; prof. Krystyna Duniec badaczka teatru; Tomasz Sikora pracownik naukowy; Krzysztof Tomasik autor; Ewa Schilling pisarka; Wojtek Blecharz kompozytor; dr Krystyna Mazur literaturoznawczyni, amerykanistka; Marzena Frąckowiak sołtyska wsi Grzebienisko; dr hab. Paweł Leszkowicz wykładowca akademicki i kurator sztuki; Tomasz Kitliński wykładowca akademicki i artysta; Marcin Nikrant sołtys Leśniewa; Piotr Gruszczyński dramaturg; Mariusz Kurc redaktor naczelny magazynu „Replika”; Marcin Szczygielski pisarz; Bartłomiej Filip Kociemba aka Arobal artysta, nauczyciel buddyzmu shambhali; Dawid Nickel filmowiec; Łukasz Przysło lekarz; Marcin Dzierżanowski dziennikarz, grupa chrześcijan LGBT Wiara i Tęcza; dr Jarosław Trybuś historyk sztuki, wicedyrektor muzeum warszawy; Karol Sienkiewicz krytyk sztuki; Grzegorz Piątek krytyk architektury i publicysta; Michał Kmiecik reżyser; Radomir Szumełda polityk; dr Wojciech Szymański krytyk i historyk sztuki; Mikołaj Milck pisarz; Agata Kowalska dziennikarka; Maciej Ulewicz dziennikarz; Kinga Kosińska autorka; Michał Sieczkowski aktor, reżyser; Maciej Krajewski vel Łazęga poznański fotograf; dr Piotr Seweryn rosół literaturoznawca, współzałożyciel Mito; Joanna Erbel socjolożka, działaczka miejska; Paweł Dobrowolski teatrolog; Tomasz Bazan tancerz i choreograf; Paweł Soszyński krytyk teatralny; Michał Opaliński aktor; Maciej Kucharski dziennikarz; Jerzy Piątek fotograf; Maciej Michalski reżyser; Michał Muskała menedżer kawiarni, socjolog; Wiktor Korszla wokalista, epidemiolog, pilot samolotów; Stanisław Chyla-Smyk filmowiec, współtwórca Coxy i Blok Baru; dr Marek Woszczek filozof, nauczyciel akademicki; Michał Znaniecki reżyser; dr Samuel Nowak kulturoznawca, medioznawca; prof. Ewa Graczyk literaturoznawczyni, feministka; Joanna Jaśkiewicz fotografka; Romuald Demidenko kurator; Łukasz Wojtysko dramaturg; Oiko Petersen fotograf; ks. dr Kazimierz Bem protestancki publicysta, pastor ewangelicko-reformowany; Janusz Marchwiński dziennikarz; Bartek Jarmoliński artysta; Łukasz Rusznica fotograf; Adam Pater aktor; Jędrzej Piaskowski reżyser; Karol Tymiński choreograf, performer; dr hab. Piotr Oczko pracownik naukowy; Krzysztof Zabłocki wykładowca UW, tłumacz literatury; Bartłomiej Bobrowski aktor; Paweł Jan cukier scenograf; Michał Borczuch reżyser; Wojciech Puś artysta; Tomasz Śpiewak reżyser; Olga Byrska dziennikarka; Tomasz Nosiński aktor; Michał Borejko dziennikarz, lektor; dr Jerzy Krzyszpień filolog; Antoni Ziemba profesor historii sztuki, muzealnik; Ewa Hołuszko polityczka i działaczka społeczna; Sławomir Paszkiet tłumacz, urzędnik samorządowy; Konrad Parol projektant mody, kostiumograf; Michał Pabian dramaturg; Wiktor Morka organizator wydarzeń kulturalnych; Tomasz Szczepanek reżyser; Agnieszka Frankowska wiceprezeska Dobrej Spółdzielni Socjalnej; Błażej Warkocki polonista; Tomasz Wygod choreograf, tancerz; Andrzej Kwieciński kompozytor; Marek Barbasiewicz aktor

design & theme: www.bazingadesigns.com