Warszawa: Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet – KonferencjaFundacja Feminoteka i Partnerki projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet zapraszają na konferencję
„Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”
29.01.2016, godz. 13.00
Państwo-Miasto, ul. W. Andersa 29, Warszawa

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na andres monikam@feminoteka.pl z tytułem „Konferencja antyprzemocowa”

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną pierwsze w Polsce wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje, które posłużą do przygotowania wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.

Program konferencji
13.00 – 13.15
• Powitanie, rozpoczęcie konferencji – Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka
• Przedstawienie projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – Dagmara Janowicz, Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet
13.15-13.30
• Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci – Joanna Piotrowska i partnerki projektu
13.30-13.45
• Porównanie wyników badania programów antyprzemocowych Fundacji Pozytywnych Zmian i ASK – Anna Chęć Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
13.45-14.15
Wystąpienie gościń z Islandii:
• Działanie islandzkiej policji na rzecz kobiet – dobre praktyki – Sigríður Björk Guðjónsdóttir, Komendantka Policji, Islandia
• Przemoc ze względu na płeć w islandzkim prawie – Dagný Ósk Aradóttir, przedstawicielka organizacji partnerskiej z Islandii The Icelandic Women’s Rights Association
Przerwa 15 minut
15.00-15.30
• Dlaczego koenieczna jest perspektywa płci w Usatwie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Grzegorz Wrona, prawnik
• Zespoły interdyscyplinarne – rola organizacji kobiecych i równościowych – Renata Durda, dyrektorka Niebieskiej Linii

15.15-15.50
• Część warsztatowa – wypracowanie rekomendacji do wzorcowego programu antyprzemocowego
15.50-16.00
• Podsumowanie i zakończenie konferencji

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG

Celem projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze przemocy poprzez:

1. ZBUDOWANIE ogólnopolskiej sieci ekspertek antyprzemocowych, które lokalnie będą przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;

2. ANALIZĘ lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci w 16 województwach, 44 powiatach, 100 gminach i przygotowanie wzorcowego programu antyprzemocowego;

4. LOBBOWANIE za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za realizację programów antyprzemocowych;

5. EDUKOWANIE społeczności lokalnych na temat przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, szkoleń i debat.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 15 grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi z całej Polski, które angażują się po raz kolejny w antyprzemocową akcję One Billion Rising (OBR) oraz z islandzką organizacją kobiecą Icelandic Women’s Rights Association.

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com