Sto lat faszyzmów europejskichZapraszamy na spotkanie seminarium „Filozofia i ruchy społeczne” organizowanego we współpracy Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, Fundacji Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” oraz Fundacji im.Róży Luksemburg, które odbędzie się 14 października 2017 r. Naszym gościem będzie prof. dr hab. Jerzy Borejsza (IH PAN), który wygłosi wykład zatytułowany „Sto lat faszyzmów europejskich”. Seminarium odbędzie się w Warszawie w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72). Rozpoczęcie o godz. 11.00. Zgłoszenia: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com