Nowy Panel dyskusyjny „Homofobia, ateofobia i mizoginia – choroby przenoszone drogą religijną”Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego zaprasza na wydarzenie odbywające się w ramach Festiwalu Równości. Będzie to panel dyskusyjny nt. dyskryminacji przedstawicieli środowisk LGBTQ, osób niewierzących i kobiet, która ma swoje źródło w religiach (chrześcijaństwie, judaizmie, islamie, hinduizmie), a w szczególności w religii rzymskokatolickiej. Będzie mowa o negatywnym stosunku do nieheteronormatywności, nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz wrogości do innowierców i heretyków w Piśmie Świętym i dziełach Ojców Kościoła. Poruszona zostanie kwestia wpływu, jaki to miało i ma nadal na kształtowanie się i propagowanie postaw homofobicznych, ateofobicznych i mizoginicznych w dzisiejszym społeczeństwie i ,w efekcie, na deficyt demokracji w Polsce. Czy patriarchat utrwalany przez religie dotyka te środowiska w równym stopniu? Czy są one solidarne wobec opresji? Jakie postulaty, sojusze i strategie przeciwko motywowanej religijnie dyskryminacji realizowanej w oparciu o sojusz tronu i ołtarza ?

Celem panelu jest popularyzacja wiedzy na ten temat, jak również wzmocnienie współpracy między środowiskami LGBTQ, feministycznymi i ateistycznymi, inicjowanie wspólnych działań i wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec polityki państwa w tym obszarze. Intencją organizatorów jest także wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a środowiskiem działaczy społecznych.

Podajemy ( jeszcze niepełny) skład panelistów.

Dr hab. Jacek Kochanowski – kierownik Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością ISNS UW, zajmuje się badaniami gender i queer, perfromatyką, postkolonializmem. Autor m.in. książki „Socjologia seksualności. Marginesy” (PWN).

Anna Dryjańska -Ekspertka równościowa, socjolożka, publicystka. Felietonistka „Dziennika Opinii”. Współorganizatorka III Europejskiego Kongresu Kobiet. Autorka „Pocztu przeciwników praw kobiet” wystawionego w Muzeum Sztuki w Łodzi. Napisała pracę dyplomową o matce socjologii, Harriet Martineau. Interesuje się polityką, herstorią i social media.

Anna Zawadzka- Jest pedagożką, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Działaczka organizacji feministycznych i LGBT, dziennikarka. Publikowała w „Życiu Warszawy”, „NIE”, była dziennikarką TVP. Członkini i aktywistka Porozumienia Lesbijek (LBT), współorganizowała Poradnię Antyhomofobiczną i warszawskie Manify.
Inicjatorka i prezeska Fundacji Anka Zet Studio powstałej w 2006 r.

Małgorzata Marenin – feministka, prezeska Stowarzyszenia Stop Stereotypom, pedagożka, działaczka społeczna.

Moderować będzie Nina Sankari, wiceprezeska Fundacji im Kazimierza Łyszczyńskiego, przewodnicząca Europejskiej Inicjatywiy Feministycznej , współorganizatorka Dni Ateizmu, , inicjatorka „Okragłego Stołu Organizacji Nieteistycznych”, działaczka społeczna

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com