Nowy faszyzm / w ramach seminarium prof. Krystyny DuniecPAZURAMI I DZIOBEM. SZTUKA I DEMOKRACJA
roczne seminarium prof. Krystyny DuniecUczestnicy seminarium (Krystyna Duniec, Klaudia Rachubińska, Antek Michnik, Piotr Morawski, Michał Januszaniec, Xawery Stańczyk, Paweł Sztarbowski) zapraszają na otwarte dyskusje szeroką publiczność. Inspirując się teatralnym repertuarem, rozmawiamy wspólnie o społeczeństwie, polityce i sztuce. Seminarium towarzyszą performatywne wizualizacje seminaryjnych tematów jako osobny tekst do dyskusji.

► V spotkanie – Nowy faszyzm
► 13 grudnia, godz. 19.00, sala warsztatowa Stół Powszechny (wejście główne do Teatru), WSTĘP WOLNY

► gość specjalny seminarium: Joanna Tokarska-Bakir

Czy Polska jest państwem faszystowskim? Czy przyznanie tego byłoby w „złym tonie”? Dlaczego porównania do lat trzydziestych XX wieku piętnowane są jako „histeryzowanie” nawet przez zaciekłych przeciwników obecnego rządu? Dlaczego posłużenie się słowem „faszyzm” uważane jest za nieeleganckie, a wręcz szkodliwe? Co się stało, skoro obawa przed złamaniem zasady decorum, pogłębianiem „podziałów” i utrudnianiem „dialogu”, blokuje krytyczną refleksję nad rzeczywistością polityczną? Czy ludzie, którzy mówią o nowym faszyzmie, naprawdę „przesadzają”? Czy raczej tabuizacja tego słowa w dyskursie publicznym jest tak potężna?

Faszyzm definiowano na różne sposoby: jako ideologię lub wizję społeczeństwa, jako ustrój polityczno-gospodarczy, jako całościowy projekt cywilizacyjny. Nowy sposób rozumienia faszyzmu proponuje Klaus Theweleit. Niemiecki uczony wiąże faszyzm przede wszystkim z konstrukcją psychiczną młodych mężczyzn, mężczyzn-żołnierzy, a zwłaszcza ich seksualnością.

Mimo sporego rozgłosu polskiego tłumaczenia „Męskich fantazji”, monumentalnej rozprawy Theweleita o niemieckim faszyzmie, myśl tego badacza wydaje się przyswojona raczej powierzchownie i w niewielkich kręgach. Podobnie rzecz się ma z kolejną, wydaną po polsku książką Theweleita – „Śmiechem morderców” – po którą również sięgniemy w dyskusji. Koncepcje teoretyczne i metodologiczne z obu tekstów spróbujemy przyłożyć do polskiej rzeczywistości, szukając odpowiedzi na pytanie o charakterystykę nowego polskiego faszyzmu.

http://www.powszechny.com/nowy-faszyzm.html

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com