Manifa 2014 – DOŚĆ (RE)PRODUKCJI OPRESJI!Dość (re)produkcji opresji!

Od wprowadzenia w 1993 roku ustawy antyaborcyjnej rozpoczął się w Polsce proces przymusowego rodzenia. W świetle prawa zabieg usuwania ciąży po zmianach z 1997 roku jest legalny i dokonywany przez lekarza gdy: 

1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu),

2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej),

3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodni od początku ciąży).

W rzeczywistości jednak, nawet w powyższych przypadkach kobiety mają problemy z egzekwowaniem przysługujących im praw. Nawet z dokumentem stwierdzającym możliwość wykonania aborcji, nie jest łatwo jej dokonać a często jest to niemożliwe. 
Restrykcyjne prawo spowodowało jedynie wzrost podziemia aborcyjnego, gdyż mimo przepisów prawnych nikt i nic nie powstrzyma kobiet przed decydowaniem o siebie, a więc usuwaniem niechcianej ciąży bez względu na to jak, gdzie i jakie konsekwencje są z tym związane. Wprowadzenie zakazu (z trzema wyjątkami), brak edukacji seksualnej i powszechnego dostępu do środków antykoncepcyjnych naraża jedynie zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet, a mężczyzn zwalnia od odpowiedzialności. Sprzeciwiamy się więc ingerencji Państwa w nasze życie i traktowania nas jak trybiki w maszynie produkcyjnej poprzez egzekwowanie przymusem rodzenia. Mówimy w imieniu kobiet i mężczyzn, gdyż zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mają prawo do świadomego wyboru związanego z podjęciem aktywności seksualnej, planowania rodziny, a także wsparcia ze strony państwa w realizacji własnych postanowień. Negowane w Polsce prawa reprodukcyjne dotyczą w równym stopniu kobiet i mężczyzn, gdyż każdy i każda z nas ma prawo do:

– rzetelnej merytorycznie edukacji seksualnej, a więc do wiedzy na temat ludzkiej seksualności, ochrony zdrowia seksualnego, metod kontroli narodzin i ich skuteczności, szacunku i zgody w relacjach seksualnych, a także wspólnej odpowiedzialności kobiet i 
mężczyzn za podjętą aktywność seksualną; 

– powszechnie dostępnej antykoncepcji (w tym sterylizacji), a więc do wsparcia w decyzji o nieposiadaniu dzieci, tak długo, jak tylko tego chcemy lub stałego pozbawienia się tej możliwości w sytuacji według nas tego wymagającej; 

– diagnostyki prenatalnej, a więc prawa do wiedzy na temat stanu zdrowia płodu oraz konsekwencji zmian rozwojowych (zdrowie płodu po narodzinach w sposób znaczący wpływa na życie kobiet i mężczyzn, zatem nie można pozbawiać nas prawa do przygotowania 

się na przyjęcie chorego dziecka lub decyzji o usunięciu ciąży); 

– przerywania ciąży, a więc legalnego i dostępnego zabiegu w państwowych szpitalach, w warunkach nienarażających życie i zdrowie kobiety, a przede wszystkim prawa do świadomego rodzicielstwa, czyli wolnego wyboru kobiet i mężczyzn w kwestii posiadania potomstwa;

– opieki okołoporodowej, a więc warunków niezagrażających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu kobiet, a także chroniących noworodki przed urazami w trakcie porodu. Jest to takie prawo dotyczące zarówno kobiet, jak i mężczyzn, pełniących role ojców dbających o zdrowie swoich partnerek i ich wspólnych dzieci;

– sztucznego wspomagania rozrodu (w tym zapłodnienia in vitro) w sytuacjach podjęcia decyzji o posiadaniu potomstwa, a z różnych powodów braku możliwości realizacji tego pragnienia; 

Mówiąc więc o opresji, mamy na myśli łamanie praw reprodukcyjnych każdej i każdego z nas. Mamy dość odbierania nam prawa do legalnego wyboru i samodzielnego planowania 
naszego życia. Mamy dość sankcjonowanego przez państwo przymusowego procesu produkcji nowych pokoleń Polaków i Polek bez względu na konsekwencje ponoszone przez 
indywidualne osoby, a także unikania odpowiedzialności za losy kobiet, mężczyzn, a także noworodków. 

Jeśli chcesz odzyskać prawo do decydowania o sobie dla siebie i innych, przyjdź 8 marca na Manifę!

Spotykamy się na Półwiejskiej 32 przed Starym Browarem o godz. 13.00 

Komitet organizacyjny 8 Marca

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com