Debata wokół książki Enzo Traverso „Historia Jako pole bitwy”Odwołując się do książki Enzo Traverso “Historia jako pole bitwy” i osadzając tezy jej autora w polskim kontekście podczas postaramy się odpowiedzieć na pytania o rolę przeszłości w naszym życiu publicznym.

Polityka historyczna budzi wielkie namiętności nie tylko w Polsce. W świecie wywłaszczonym z utopii rośnie rola przeszłości. Siły polityczne, instytucje publiczne, reżimy władzy coraz częściej szukają w niej legitymizacji swych działań. Sposób w jaki funkcjonuje pamięć zbiorowa i użytek jaki czynimy z dyskursu historiograficznego nie są zatem neutralne ani niewinne.

W swojej książce Enzo Traverso śledzi transformacje zachodniej historiografii w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. Rekonstruuje spory toczone wokół rewolucji Francuskiej 1789 r. i Rosyjskiej 1917 r., faszyzmu, nazizmu i komunizmu, totalitaryzmu i imperializmu, Holocaustu i ruchu oporu. Sposób w jaki zmieniało się dominujące spojrzenie na te wydarzenia i fenomeny dziejowe odzwierciedla, i wzmacnia ewolucję ideologiczną społeczeństw europejskich. Coraz bardziej konserwatywna, niechętna tradycjom demokratycznym wizja historii, która dominuje w głównym nurcie debaty publicznej dostarcza dziś uzasadnienia dla autorytarnych projektów politycznych. Traverso stara się zarysować alternatywę dla takiego sposobu uprawiania i instrumentalizowania historii.

W debacie udział wezmą:
– Elżbieta Janicka – Instytut Slawistyki PAN

– Jan Sowa – Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ

– Małgorzata Pakier – Muzeum Historii Żydów Polskich

Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz – Le Monde doplomatique – edycja polska

Organizatorami wydarzenia są państwomiasto i Le Monde Diplomatique – edycja polska.

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com