Granice wolności słowa – debata na Uniwersytecie WarszawskimKomisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji UW, Wydział Prawa i Administracji UW oraz Queer UW zapraszają na debatę „Granice wolności słowa”.

Wolność słowa, jej akademickie granice i skuteczne, wolne od przemocy i odgórnego dyscyplinowania metody przeciwdziałania mowie i zachowaniom motywowanym uprzedzeniami, tak na UW, jak i w społeczeństwie.

Debata pomyślana jest jako forma konkretnego działania w kierunku rozpoznania zjawiska, zrozumienia jego przyczyn, wskazania istniejących środków zaradczych i być może nowych metod poszanowania wolności słowa w atmosferze wolności od mowy i czynów nienawiści, tak na UW jak i w społeczeństwie.
Może być wstępem do dalszych debat. Ma także szansę być zaczynem wypracowania konkretnych standardów i zasad postępowania na UW, a także przykładem dla innych uczelni i szerzej, dla społeczeństwa.

Debata powinna pomóc w rozumieniu akademickich granic wolności słowa i metod dochodzenia do wolności od mowy i zachowań nienawiści. Panel powinien dać asumpt do poruszenia kwestii granic wolności słowa i skutecznych, wolnych od przemocy i odgórnego dyscyplinowania metod przeciwdziałania mowie i zachowaniom motywowanym nienawiścią.

OSOBY UCZESTNICZĄCE

– prof. dr hab. Magdalena Środa (WFiS UW)
– dr Tomasz Kozłowski (WPiA UW)
– dr doc. Hanna Machińska (WPiA UW)
– mgr Magdalena Staroszczyk (Queer UW)
prowadzenie: prof. dr hab. Monika Płatek

CZAS I MIEJSCE

Wtorek 28 lutego 2017, godzina 17:30
Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

Wstęp wolny.

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
design & theme: www.bazingadesigns.com