Wszystkiego najlepszego Judith Butler!

Dziś obchodzimy pięćdziesiąte ósme urodziny Judith Butler, amerykańskiej filozofki i teoretyczki gender, której prace znacząco wpłynęły na dziedziny nauki takie jak feminizm, teoria literatury, filozofia polityki, etyka. Butler jest profesorką literatury porównawczej i retoryki University of California w Berkeley; zajmuje się teoriami władzy, seksualności, tożsamości i płci. Jej książka „Uwikłani w płeć” w latach 90. XX wieku zapoczątkowała teorię queer i ukuła termin performatywności płci. 

1939892_10203318251825380_481361401_n-1
Moje pierwotne rozumienie performatywności płci powstało pod wpływem interpretacji Przed prawem Kafki autorstwa Jacques’a Derridy. W opowiadaniu tym człowiek czekający na prawo, siedzi przed drzwiami, przypisując pewną siłę prawu, na które czeka. Dzięki oczekiwaniu na usankcjonowane ujawnienie znaczenia prawo zyskuje władzę i ustanowiona zostaje jego moc: oczekiwanie wytwarza swój przedmiot. Zastanawiam się, czy nie mamy do czynienia z podobnymi oczekiwaniami w odniesieniu do płci – czy nie funkcjonuje ona jako wewnętrzna istota, która może zostać ujawniona, a oczekiwanie na jej ujawnienie kończy się ujawnieniem zjawiska, którego się oczekuje.
 
(„Uwikłani w płeć”, 1990)
 
Czy język mógłby ranić, gdybyśmy nie byli w pewnym sensie istotami językowymi, istotami, którym język jest do istnienia niezbędny? Czy nasza podatność na zranienie przez język nie wynika z tego, że to w jego ramach ustanawia się nasze bycie? Jeśli jesteśmy kształtowani przez język, to jego formatywna władza poprzedza i warunkuje wszystkie decyzje, jakie możemy wobec niego podjąć.
 
(„Walczące słowa”, 1997)

Butler Butler2

Wywiad z Butler na łamach Codziennika, który został przeprowadzony w lutym 2008 roku przy okazji prelekcji udzielonej przez Judith Butler w Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

design & theme: www.bazingadesigns.com