Jest wniosek o dyscyplinarny zakaz wykonywania zawodu na 2 lata dla wykładowcy z Uniwersytetu Śląskiego

Dostałyśmy wiadomość od Rzecznika prasowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie molestowania werbalnego studentek przez wykładowcę UŚ, treść zamieszczamy poniżej:

W ostatnich miesiącach toczyło się postępowanie wyjaśniające, wszczęte przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w związku z  zawiadomieniem właściwej Dyrekcji Instytutu, która zareagowała na sygnały od studentów zamieszczone w anonimowych ankietach oceny pracy nauczyciela akademickiego. Przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego Dyrekcja Instytutu przeprowadziła z nauczycielem akademickim rozmowę dotyczącą spraw podnoszonych przez studentów. Obecnie postępowanie wyjaśniające zostało zakończone. Rzecznik dyscyplinarny UŚ ds. nauczycieli akademickich złożył wniosek do uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego o ukaranie karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres dwóch lat.

Mamy nadzieję, że wykładowca zostanie ukarany.

design & theme: www.bazingadesigns.com