Indie uznają wolność orientacji seksualnej jako podstawowe prawo

Matylda Jonas-Kowalik

Sąd Najwyższy Indii wydał historyczne orzeczenie potwierdzające prawo społeczności LGBT do wyrażania swojej seksualności bez dyskryminacji.

Satrang_(LGBT_South_Asians)_(5827027017) 3

Orzeczenie to otwiera drogę do procesów sądowych przeciwko dyskryminacyjnym praktykom stosowanym wobec osób LGBT. W wyroku Sądu Najwyższego czytamy:

„Orientacja seksualna jest istotnym atrybutem prywatności. Dyskryminacja jednostki na podstawie orientacji seksualnej jest głęboko obraźliwa dla godności i poczucia własnej wartości danej jednostki. Równość wymaga, aby orientacja seksualna każdej jednostki w społeczeństwie była chroniona na tych samych zasadach”. Jednym z pierwszych praw, które mają zostać zmienione po wydaniu orzeczenia, będzie prawdopodobnie kontrowersyjna sekcja 377 indyjskiego kodeksu karnego, która zakazuje aktywności seksualnej „przeciwnej kolejności natury”.

W wielu przypadkach interpretowano je jako sformułowanie dotyczące stosunków między osobami tej samej płci. Ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego potwierdzające swobodę wyrażania orientacji seksualnej stanowi część szerszej ekspertyzy oceniającej, czy prywatność można uznać za podstawowe prawo 1,3 miliarda osób żyjących w Indiach. Panel dziewięciu sędziów uznał, że prywatność należy uznać za część prawa do życia i wolności zapisanej w konstytucji kraju.


Korekta: Nina Łazarczyk

design & theme: www.bazingadesigns.com