Uniwersytet to nie jest miejsce na pseudonaukowe wydarzenia zwolenników i zwolenniczek mordowania kobiet

tozapodajfot. Sławek Królak

Dzisiaj stanowczo sprzeciwiłyśmy się obecności Ordo Iuris na Uniwersytecie Warszawskim.

Sprzeciwiłyśmy się, bo nie ma w nas zgody na obecność homofobii w przestrzeni Uniwersytetu. Nie ma w nas zgody na propagowanie kłamliwych i krzywdzących stereotypów nt. osób nieheteronormatywnych. Nie ma w nas zgody na mowę nienawiści.

Przypomniałyśmy, że kilka dni temu projekt autorstwa fundacji Ordo Iuris „Stop aborcji” został skierowany do dalszych prac – nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie kobiet i odbieranie im prawa do samostanowienia, pozbawianie praw reprodukcyjnych jest jedną z najbardziej perfidnych form przemocy i brutalnym aktem łamania praw człowieka. Fundacja Ordo Iuris szerzyła stereotypy dot. przemocy ze względu na płeć.

Opowiadali i opowiadały się przeciwko ratyfikowaniu Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Bagatelizowanie publicznego głoszenia nienawistnych, dyskryminacyjnych poglądów prowadzi do eskalacji agresji, a w konsekwencji daje przyzwolenie także i na zachowania.

Uniwersytet to nie jest miejsce na pseudonaukowe wydarzenia zwolenników i zwolenniczek mordowania i torturowania kobiet.

Codziennik Feministyczny

design & theme: www.bazingadesigns.com