„Szpital nie wykonuje usług na rzecz pacjenta, lecz na rzecz NFZ” – placówka uchyla się od obowiązku udzielenia informacji publicznej

Agata Ambroziak

Powszechną praktyką szpitali jest uchylanie się od obowiązku udzielania informacji publicznej – tak wynika z obserwacji Fundacji Rodzić po Ludzku. Przez kilka miesięcy organizacja zajmowała się zbieraniem danych do pogłębionej analizy sytuacji opieki okołoporodowej w Polsce.

Szpitak_Inflancka_2015Szpital Specjalistyczny „Inflancka”

W ankiecie przesłanej do 400 placówek padały pytania m.in.o warunki panujące na oddziale, procedury okołoporodowe, dostępność szkół rodzenia, obecność osób towarzyszących przy porodzie, dostęp do niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, obecność psychologa i doradcy laktacyjnego na oddziale, a także dane statystyczne za 2015 rok dotyczące liczby porodów czy cesarskich cięć.

Podczas konferencji prasowej (NIE)JAWNOŚĆ (NIE)SPRZYJA ZDROWIU. JAKĄ CENĘ PŁACIMY ZA BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ? fundacja przedstawiła efekty kilkumiesięcznego procesu zbierania informacji publicznej.

Z danych zebranych przez Fundację wynika, ze brak współpracy z obywatelkami i obywatelami w obszarze ujawniania informacji jest zjawiskiem powszechnym. Naruszenia i zaniechania obejmują m.in: brak dotrzymania ustawowego terminu, próby sprzedaży informacji publicznej czy ich zatajenie. 

Niespełna 30 proc. wszystkich placówek odpowiedziało na wniosek w ustawowym terminie. Finalnie po ponagleniach, wymagających od Fundacji nakładów finansowych oraz kilku miesięcy pracy, kolejne 71,71% udzieliło informacji.

Trzy szpitale uwarunkowały udostępnienie informacji publicznej od opłaty! Jednym z nich był Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, który wycenił udostępnienie publicznej informacji na 1200 zł brutto.

W sądzie toczy się 9 spraw, w których stroną skarżącą jest Fundacja Rodzić po Ludzku. Wśród nich znajdziemy m.in. sprawę przeciwko Szpitalowi Specjalistycznemu „Inflancka” w Warszawie, który nie ujawnił informacji do dziś. Część szpitali tj. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą oświadczyły, że: „Szpital nie wykonuje usług na rzecz pacjenta lecz na rzecz NFZ”.

design & theme: www.bazingadesigns.com