Strajk wszystkich kobiet w Barcelonie

W środę, 22 października, tysiące osób wzięło udział w manifestacjach w Barcelonie. Zorganizowany głównie przez organizacje feministyczne Strajk Wszystkich (hiszp. Huelga de todas) rozpoczął się o godzinie 7.30 zablokowaniem na kilka minut ruchu w czterech punktach miasta (la avenida Meridiana, la Gran Via, la avenida Diagonal y el Paral·lel), następnie przesuwał się głównymi arteriami stolicy Katalonii. O godzinie 18 wejścia do trzech stacji metra (Hospital Clínico, Lluc Major y Arco de Triunfo) zostały całkowicie otwarte na 10 minut przez aktywistów z Stop Subidas e Iaioflautes w celu ułatwienia dojazdu do miejsca głównej manifestacji na plaza de Catalunya. Jednym z głównych punktów przebiegu protestu była blokada siedziby El Círculo de Economía, grupy skupiającej przedsiębiorców, ekonomistów, pracowników administracji i innych specjalistów, której przewodniczy Mónica Oriol, matka sześciorga dzieci i autorka kontrowersyjnej wypowiedzi, w której stwierdza, że woli zatrudniać kobiety przed 25 r. ż. i po 45 r. ż., aby uniknąć „problemów” związanych z zachodzeniem w ciążę przez pracownice.

Participantes-Malaga-Colectivo-Feministas-Movimiento_EDIIMA20121108_0409_13

Feministki skupione wokół inicjatywy Huelga de todas chcą zwrócić uwagę na fakt, że skutki kryzysu ekonomicznego takie jak zubożenie i wykluczenie społeczne, wzrost bezrobocia i pogorszenie warunków pracy odczuwają w głównej mierze kobiety. „Obecna sytuacja to przede wszystkim cięcia kosztów w edukacji, służbie zdrowia i innych usługach publicznych, które powodują wzrost zapotrzebowania na nieodpłatną pracę w zakresie opieki, wykonywaną głównie przez kobiety, ponadto cięcia dotyczą zawodów, które są silnie sfeminizowane.

Chcemy, aby tym razem do strajku przyłączyły się wszystkie kobiety, pracujące odpłatnie i nieodpłatnie (…). Chcemy, aby Strajk Wszystkich dotyczył każdej sfery życia codziennego: produkcji, opieki, konsumpcji, transportu. Abyśmy zajęły place, ulice, rynki. Chcemy, aby strajk przeciążył i zablokował struktury podtrzymujące system.”

„To my kobiety wprawiamy świat w ruch i jesteśmy przekonane, że razem możemy go zatrzymać” – mówią w swoim oświadczeniu dla czasopisma En lucha Carme i Laura, aktywistki Hulga de Todas. 

Warto dodać, że Hulga de Todas skupia wokół siebie także organizacje społeczne niebędące bezpośrednio związane ze środowiskiem feministycznym: inicjatywy studentów, zgromadzenia osiedli, związki skupiające poszkodowanych przez hipoteki, czy organizację Stop Subidas e Iaioflautes, która swoimi akcjami próbuje zwrócić uwagę na zbyt wysokie ceny komunikacji miejskiej. 

Protest zakończył się wieczorem w centrum Barcelony, jednak nie jest to koniec inicjatywy, która liczy ponad 600 członków i członkiń zarówno wśród organizacji jak i osób prywatnych. Jednym z celów grupy jest pozyskanie dostatecznego wsparcia, aby zorganizować kolejne protesty w maju, będące tym razem strajkiem pracowniczym.

Maria Gruszczyńska

design & theme: www.bazingadesigns.com