[USA] W stanach, które umożliwiły zawieranie małżeństw osobom tej samej płci, spadł odsetek prób samobójczych wśród nastolatków

Anna Bartosiewicz, Agata Urbanik
Miłość Nie Wyklucza

W tych stanach USA, które umożliwiły zawieranie małżeństw osobom tej samej płci, spadł odsetek prób samobójczych wśród nastolatków i nastolatek.

„JAMA Pediatrics”, miesięcznik poświęcony zdrowiu dzieci i młodzieży, opublikował 20 lutego wyniki analizy, która miała na celu sprawdzenie, czy istnieje zależność między przepisami normującymi związki jednopłciowe a odsetkiem prób samobójczych wśród nieletnich. Julia Raifman, Ellen Moscoe, Bryn Austin i Margaret McConnell przeanalizowały dane na temat prób samobójczych wśród młodzieży, które od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2015 roku zarejestrowano w 47 stanach. Okazało się, że po tym, jak w poszczególnych stanach pary jednopłciowe zyskiwały możliwość zawarcia małżeństwa, malał odsetek prób samobójczych wśród nastolatków.

Po wprowadzeniu równości małżeńskiej próby samobójcze wśród nastoletnich uczniów i uczennic relatywnie spadły o 7 proc. (co przekłada się na ok. 134,5 tys. prób samobójczych mniej w skali roku, biorąc pod uwagę populację nastolatków w wieku 15 – 19 lat w 2015 r.). Wśród nieheteroseksualnej młodzieży relatywny spadek prób samobójczych wyniósł aż o 14 procent!

W swoim studium naukowcy uwzględnili 762 678 przypadków uczniów i uczennic szkół wyższych, którzy znajdują się w YRBSS (The Youth Risk Behavior Surveillance System) – systemie monitorującym sześć typów zachowań niebezpiecznych dla zdrowia, i przyznali się do co najmniej jednej próby samobójczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Autorzy analizy porównali odsetek prób samobójczych wśród młodzieży z 32 stanów, które do 1 stycznia 2015 r. przyjęły przepisy umożliwiające parom jednopłciowym zawieranie małżeństw z odsetkiem prób samobójczych w 15 stanach, które w tym czasie nie wprowadziły stosownych regulacji. W stanach, gdzie małżeństwa jednopłciowe stały się legalne, brano pod uwagę odsetek prób samobójczych przed i po zmianie prawa.

Warto przypomnieć, że w 2004 r. Massachusetts jako pierwszy stan zalegalizował małżeństwa jednopłciowe, później podobne regulacje zaczęły wprowadzać kolejne stany. Przełomowy moment nastąpił w czerwcu 2015 r., kiedy zapadł wyrok w sprawie Obergefell v. Hodges. Sąd Najwyższy uznał wówczas, że zakazywanie parom tej samej płci zawierania małżeństw jest niezgodne z konstytucją. Do tej pory jednak nie wszystkie stany gwarantują równość małżeńską.

Według Trevor Project, amerykańskiej organizacji specjalizującej się w interwencji kryzysowej dla osób LGBT+, próba samobójcza jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci osób w wieku od 10 do 24 lat (najczęściej śmierć powodują wypadki).

Młodzież LGB cztery razy częściej targa się na swoje życie, w porównaniu z nastolatkami heteroseksualnymi, a młode osoby transpłciowe – dwa razy częściej.

Nasi ustawodawcy deklarują, że zależy im na dobru dzieci. Jak widać, mogą bardzo łatwo poprawić bezpieczeństwo i dobrostan dużej części z nich – wprowadzając małżeństwa dostępne dla wszystkich dorosłych.


Z wynikami analizy można zapoznać się tutaj.

design & theme: www.bazingadesigns.com