Reakcja na seksizm na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Komentarz od redakcji Codziennika Feministycznego:

Czy czasy bezkarnych seksistowskich komentarzy i zachowań w instytucjach publicznych mijają bezpowrotnie? Na pewno patriarchalny monolit, zbudowany na podporządkowaniu kobiety mężczyźnie, kruszy się i łuszczy. Trudno na razie mówić o waleniu się konstrukcji męskiej dominacji, ale na pewno takie reakcje na seksizm, jak ta studentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie podcina gliniane nogi patriarchalnego kolosa. Była ona potrzebna zwłaszcza w placówce edukacyjnej, która z zasady promować ma równouprawnienie, obiektywizm naukowy i krytyczne podejście do rzeczywistości. Dziewczyny i chłopaki, osoby transgender! Reagujmy na seksizm! Szybko się przekonacie, że świat się nie zawali a wręcz przeciwnie – będziecie mieć poczucie wzmocnienia równości i sprawiedliwości.

Przytaczamy korespondencję pomiędzy Anną Kapustą a dr Maciejem Malinowskim, kierownikiem Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w sprawie aktualnego standardu antydyskryminacyjnego obowiązującego w programie nauczania oraz praktykach dydaktycznych Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz jej prośbę o wyciągnięcie konsekwencji wobec dr. hab. Władysława M. Kolasy i jego seksistowskiej uwagi na zajęciach. Wspieramy stanowisko Anny i uważamy, że powinno być standardową reakcją na tego typu sytuację ze strony każdej osoby studiującej.
10850895_10205791856423543_380440410_n
Anna Kapusta
Kraków, dnia 13. grudnia 2014 roku

W Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:
studentka Studium Dziennikarskiego przy Instytucie Filologii Polskiej.

Kontakt: tel.: ––––, e-mail.: ––––
Adres korespondencyjny: ––––


Szanowny Pan Dr Maciej Malinowski
 
Kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 
Studium Dziennikarskie
 przy Instytucie Filologii Polskiej
 
Uniwersytet Pedagogiczny
 im. Komisji Edukacji Narodowej
 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
 
Skarga: Zapytanie o aktualny standard antydyskryminacyjny obowiązujący w programie nauczania oraz praktykach dydaktycznych Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
 
Szanowny Panie Doktorze,
 
Jestem studentką Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Oznacza to, że ponoszę koszty usługi edukacyjnej świadczonej mi przez Studium, tak jako osoba, z której podatków budżetowany jest Uniwersytet Pedagogiczny, jak i studentka opłacająca czesne za edukację w Studium. W związku z tym, zwracam się do Pana, jako kierownika Studium, z prośbą o przedstawienie mi aktualnie obowiązującego w Studium antydyskryminacyjnego standardu edukacyjnego, czyli udzielenie mi odpowiedzi na dwa pytania:
 
1. W jaki sposób program dydaktyczny Studium uwzględnia zdobycie przez studenta świadomości i kompetencji merytorycznych w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, zwłaszcza przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną i kulturową (seksizm)?
 
2. W kontekście pierwszego pytania proszę także o odpowiedź na pytanie drugie: jak względem tego standardu edukacyjnego rozumieć mam wypowiedź wykładowcy w Studium, Pana Dr. hab. Władysława M. Kolasy, wygłoszoną w trakcie wykładu w Studium w dniu 9. grudnia 2014. roku, około godziny 18.15. (wykład zatytułowany: „Rynek mediów w Polsce”), cytuję na podstawie notatki sporządzonej przeze mnie podczas tego wykładu: „Wiecie Państwo, bardzo lubię czasopismo <<Polska Zbrojna>>, bo tam po raz pierwszy w Polsce były rozkładówki z gołymi panienkami (śmiech prowadzącego)”?
 
Proszę o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na oba powyższe pytania.
 
Łączę wyrazy szacunku,
z poważaniem,
Anna Kapusta
 
Otrzymują:
A/a.
Kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego

Korespondencja pomiędzy dr Borkiem a Anną Kapustą: 

Szanowna Pani,

pismo zostało przekazane do p. dra M. Malinowskiego i otrzyma Pani stosowne odpowiedzi w terminie przewidzianym ustawowo. Jednocześnie informuję, że Pani cytacja zostanie skonfrontowana z resztą grupy (czyli cytat z Pani notatki zostanie skonfrontowany z zapisami reszty grupy oraz ich odczuciem sensu wypowiedzi jako przejawu – jak Pani twierdzi – seksizmu) – rozmawiałem też dziś z p. drem hab. W.M. Kolasą, który oświadczył, że najpewniej został przez Panią źle zrozumiany. Obiecał jednak przeprosić grupę, jeśli kogoś uraził: mam nadzieję że dotrzyma słowa. Liczę też, że sprawa znajdzie pozytywny finał.

Z uszanowaniem,

prof. zw. dr hab. Piotr Borek

dyrektor IFP

Szanowny Panie,

Zapisałam dokładnie słowa Pana Dr. hab. Kolasy. Liczę, że odniesie się szczegółowo On do treści dydaktycznych, które niezwykle wyraziście zaprezentował. Spodziewając się dalszej dyskryminacji z Państwa strony (jak rozumiem taką funkcję pełni komunikat: „rozmawiałem też dziś z p. drem hab. W.M. Kolasą, który oświadczył, że najpewniej został przez Panią źle zrozumiany”), w tym insynuowania mi, że mam „złe odczucia”, zawiadomiłam już o sprawie stosowne organizacje zajmujące się dyskryminacją w przestrzeni publicznej. Myślę, że „finał będzie pozytywny”. 

Skądinąd trudno mi znaleźć niedyskryminacyjne (nieseksistowekie) pola semantyczne dla słów: „rozkładówka”, „gołe panienki” oraz „lubię to” w ustach wykładowcy akademickiego, także jako filolożce i polonistce, analityczce dyskursów.

Łączę wyrazy szacunku,

Anna Kapusta

design & theme: www.bazingadesigns.com