Rozmowy na temat aborcji to nie przestępstwo! Oświadczenie ws. nierzetelnych doniesień medialnych

OŚWIADCZENIE

w sprawie nierzetelnych doniesień medialnych na temat organizowanego przez nas spotkania – rozmowy o środkach poronnych, które odbędzie się 10 grudnia w Poznaniu.

Spotkanie organizowane jest przez grupę „W naszej sprawie” oraz ekspertki i aktywistki na rzecz praw reprodukcyjnych, które wezmą udział w spotkaniu (Kingę Jelińską z Women Help Women, Justynę Wydrzyńską z grupy Kobiety w Sieci oraz Natalię Broniarczyk i Karolinę Więckiewicz z Porozumienia Kobiet 8 Marca). Zaznaczamy, że Grupa Stonewall nie organizuje tego spotkania a jedynie użycza swojej przestrzeni do tego, aby można było je przeprowadzić.

Tytuł spotkania „Jak bezpiecznie przerwać ciążę w domu” został zmieniony na “O legalnych, dostępnych w Europie środkach poronnych” ze względu na manipulacje medialne, jakie powstały wokół pierwotnego tytułu.

Podkreślamy, że spotkanie ma charakter informacyjny. Będzie przeprowadzone w formie rozmowy – panelu z udziałem osób, które zajmują się w swojej pracy zagadnieniami z zakresu praw reprodukcyjnych, w tym prawa do przerywania ciąży. Rozmowa ma na celu podniesienie świadomości i wyjaśnienie wątpliwości na temat aborcji farmakologicznej. Uważamy to za swój moralny obowiązek. Informacje te są powszechnie dostępne i zgodne z oficjalnymi zaleceniami dla służb zdrowia wydanymi przez Światową Organizację Zdrowia, której Polska jest krajem członkowskim. Jednak w dyskursie publicznym i mediach pojawia się także wiele przekłamań i mitów, które mogą narażać na niebezpieczeństwo te osoby, które zdecydują się na zażycie środków farmakologicznych w celu wywołania poronienia, mimo ich bezpieczeństwa popartego wieloma badaniami naukowymi i międzynarodową praktyką.

Spotkanie i dzielenie się informacjami, jest nie tylko w pełni legalne, ale również konieczne dla zdrowia publicznego. Rozmowy na temat aborcji nie stanowią przestępstwa. Informowanie o tym, jak działają określone leki również nie jest przestępstwem. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej mamy prawo do zgromadzeń i do informacji.

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ograniczenie dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji jest złamaniem praw człowieka: prawa do zdrowia, informacji, braku dyskryminacji ze względu na płeć. Rada Europy, ONZ (Komitet przeciw Torturom), Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie upominały Polskę za haniebnie rygorystyczne regulacje dotyczące dostępu do aborcji. Próba cenzurowania spotkań informacyjnych narusza prawo do informacji.

Apelujemy o rzetelnie informowanie opinii publicznej przez media, w szczególności poprzez niepowielanie nieprawdziwych informacji i zwracanie się do osób organizujących w razie wątpliwości.

Natalia Broniarczyk
Kinga Jelińska
Karolina Więckiewicz
Justyna Wydrzyńska
Aleksandra Juchacz
Agata Ambroziak
Anna Karolina Kłys
Renata Kin
Karolina Adamska
Weronika Zawadzka
Adrianna Sołtysiak
Agnieszka Różyńska

design & theme: www.bazingadesigns.com