Enel-Med: Reklamacja pacjentki jest zasadna, postępowanie lekarza było niezgodne z medycyną opartą na dowodach. Współpraca została zawieszona

Przed chwilą dostałyśmy oświadczenie od Centrum Medycznego Enel-Med, ws. lekarza, który odmówił wypisania recepty na antykoncepcję. Sprawa nabrała rozgłosu po ujawnieniu przez nas nadużyć ze strony lekarza Enel-Medu: „Antykoncepcja powoduje zgony” oraz „Enel-Med odpowiada na tekst Codziennika: Lekarz, co do którego pojawił się zarzut, nie będzie prowadził konsultacji do wyjaśnienia sprawy”. 

Oświadczenie

CM Enel-Med (dalej CM) informuje, że w opisywanej przez Państwa sytuacji (publikacja z dnia 21 marca 2017 r.), która dotyczy jednego ze współpracujących z centrum lekarza oraz pacjenta, nie miało miejsca powołanie się na klauzulę sumienia.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami została przeprowadzana analiza całego incydentu. Wynika z niej, że powodem odmowy nie była klauzula sumienia, ale szkodliwe według lekarza, działanie preparatów hormonalnych.                

CM uznało reklamację pacjenta za zasadną wskazując, że postępowanie merytoryczne lekarza było nieprawidłowe i niezgodne z medycyną opartą na dowodach (Evidence Based Medicine – EBM). W konsekwencji CM podjęło decyzje o zawieszeniu współpracy z tym lekarzem. Warto dodać, że wspomniany lekarz, będący na kontrakcie i przyjmujący także w innych placówkach medycznych, cieszył się do tej pory uznaniem oraz pozytywnymi opiniami ze strony swoich pacjentów.                 

Pragniemy podkreślić, że przedstawiciele CM od momentu zgłoszenia reklamacji byli w kontakcie z pacjentem. Następnego dnia po zaistniałej sytuacji pacjent otrzymał receptę, której oczekiwał.

Jest to bezprecedensowa sytuacja w placówkach Enel-Med, które obsługują miesięcznie ponad 200 tysięcy pacjentów i współpracują z ponad 1500 lekarzami w całej Polsce. Sytuacja została wyjaśniona w możliwie najszybszym terminie.              

Oficjalne pismo dotyczące pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i przeprosimy za zaistniałą sytuację zostały wysłane do pacjenta.                        

Centrum Medyczne Enel-Med

Redakcja CF: Dziękujemy za reakcję. Liczymy, że każda sytuacja niedopatrzenia procedury medycznej, podawania nieprawdziwych informacji, a także zasłaniania się „klauzulą sumienia” spotka się ze stanowczą reakcją środowisk medycznych oraz zakładów pracy.

design & theme: www.bazingadesigns.com