Queerowy Maj w sprawie oświadczenia Tomasza Sikory dotyczącego klubu Cocon

13161468_10208002403770950_936665646_oW odpowiedzi na oświadczenie dra hab. Tomasza Sikory, które wczoraj ukazało się na łamach Codziennika Feministycznego, jako organizatorki i organizatorzy Queerowego Maja pragniemy poinformować, iż jesteśmy zasmucone i zasmuceni zaistniałą sytuacją. Ubolewamy nad tym, że zdarzenia takie, jak to opisane przez Pana Sikorę, w ogóle mają miejsce. Współczujemy Panu Sikorze i innym osobom, które doświadczyły podobnych ataków. Potępiamy wszelką przemoc, także tę wewnątrzśrodowiskową.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nie jesteśmy stroną w tej sprawie. Sprawa dotyczy Pana Sikory i przedstawicieli oraz pracowników klubu Cocon. Potępiamy jednakże brak reakcji ze strony przedstawicieli klubu.

Chcemy również zauważyć, że informacja o tym zdarzeniu dotarła do nas wczoraj w nocy (z soboty na niedzielę, 7 na 8 maja), co nie pozostawia nam wiele czasu na reakcję. Do samego zdarzenia doszło 30 stycznia, bardzo żałujemy, że nie mogliśmy i nie mogłyśmy wcześniej zaangażować się w sprawę i zaoferować Panu Sikorze naszej pomocy i wsparcia. Nagłaśnianie podobnych spraw, o ile w ogóle jest możliwe, jest ważne jako jeden ze środków prowadzących do poprawy sytuacji wewnątrz społeczności.

Osoby organizujące Queerowy Maj chętnie podejmą ten temat w tym roku, jak i w kolejnych edycjach, choć mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie pozytywnej zmianie i nie będzie takiej potrzeby.

Nie możemy odwołać tegorocznej imprezy w klubie Cocon, ponadto Pan Sikora poinformował nas, że zgadza się z nami w kwestii pozostania przy dotychczasowym miejscu. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby informacja od Pana Sikory dotarła do nas wcześniej. Jesteśmy zawsze otwarci i otwarte na rozmowę, chętnie wysłuchalibyśmy i wysłuchałybyśmy Pana Sikory, tak jak robimy to teraz. Niestety, w tym roku nie mamy już szansy na zmianę miejsca. Chcemy również podkreślić, że każdego roku staramy się organizować pomarszową imprezę w różnych lokalach przyjaznych LGBTQ+, a wpływ na decyzję o zorganizowaniu tegorocznej edycji w klubie Cocon miały osoby biorące udział w naszych wydarzeniach. Już od trzech lat docierały do nas głosy, że nasza społeczność życzy sobie, aby impreza ta ponownie odbyła się właśnie w klubie Cocon.

Z naszej strony będziemy działać na rzecz poprawy sytuacji, pilnować przestrzegania standardów, zaś uczestnikom i uczestniczkom imprezy gwarantujemy bezpieczeństwo. Chętnie spotkamy się z Panem Sikorą osobiście, w celu przedyskutowania sytuacji i stworzenia planu działań ukierunkowanego na zapobieganie i walkę z przemocą. Obiecujemy również, że w programie przyszłorocznego Festiwalu znajdą się wydarzenia skupiające się na tym problemie. Gwarantujemy też, że tą kwestią będziemy zajmować się także na co dzień, gdyż zdajemy sobie sprawę z wagi tematu. W najbliższym czasie zwrócimy się do przedstawicieli i personelu klubu Cocon w sprawie zorganizowania warsztatów antyprzemocowych. Liczymy na zainteresowanie i dobre intencje, w przypadku ich braku będziemy zmuszeni i zmuszone zrewidować nasze podejście do przyszłej współpracy.

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby sympatyzujące z Queerowym Majem i ruchem LGBTQ+ o informowanie nas o podobnych przypadkach na bieżąco, gdyż takie działanie umożliwia nam interwencję. Mamy jednak nadzieję, że do podobnych incydentów nie będzie dochodzić.

Raz jeszcze pragniemy wyrazić nasze współczucie dla Pana Sikory. Będziemy działać na rzecz pozytywnych zmian i zapraszamy zarówno Pana Sikorę, jak i wszystkich innych do wspólnego działania.

Osoby organizujące Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w Krakowie

design & theme: www.bazingadesigns.com