Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego interweniuje w sprawie kobiety, którą wyproszono z salonu The Barbers w Gdańsku

Wczoraj opublikowałyśmy list kobiety, która ze względu na płeć została wyproszona z salonu The Barbers w Gdańsku. Pracownicy kazali jej opuścić lokal usługowy, wskazując na naklejkę na ladzie, która ilustrowała zakaz wstępu dla kobiet. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego skierowało do salonu pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy oraz wskazanie uzasadnienia funkcjonującego w salonie zakazu przebywania kobiet.

Print

„Naklejka wyglądała jak te, znane z drzwi w supermarketach i innych miejscach publicznych, w których zabrania się wprowadzać zwierzęta itd. W tym momencie poczułam się tak, jakbym dostała w twarz” – powiedziała wyproszona kobieta.

W związku z zawiadomieniem o wyproszeniu przez pracowników jednego z pomorskich zakładów barberskich kobiety, która weszła do niego wraz ze swoim kolegą, który chciał skorzystać z usług salonu, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego skierowało do salonu pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy oraz wskazanie uzasadnienia funkcjonującego w salonie zakazu przebywania kobiet. Sprawą z ramienia PTPA zajmuje się Eliza Rutynowska.

Komentarz Elizy Rutynowskiej:

W piśmie wyjaśniliśmy właścicielom zakładu barberskiego dlaczego naszym zdaniem możemy mieć w tej sytuacji do czynienia z zakazaną przez prawo dyskryminacją ze względu na płeć. Stworzyliśmy również możliwość uzasadnienia swojego stanowiska przez fryzjerów z „The Barbers”. Zależy nam na wyjaśnieniu tej sprawy. Należy również zaznaczyć, że „The Barbers” nie jest jedynym zakładem barberskim w Polsce, do którego nie są wpuszczane kobiety. Nie stanowi to jednak faktu legitymizującego tego rodzaju działania.

design & theme: www.bazingadesigns.com