Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przeciwko próbom utożsamiania przemocy z zaburzeniami psychicznymi

Wczoraj na Facebooku Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pojawił się ważny głos sprzeciwu. W oświadczeniu czytamy, że w obliczu zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza Polskie Towarzystwo Psychiatryczne „zdecydowanym głosem sprzeciwia się jakimkolwiek formom przemocy i solidaryzuje się z osobami pogrążonymi w żałobie. Tragedia ta uczy, jak bardzo należy unikać języka nienawiści, tak w życiu codziennym, jak i w debacie publicznej”.


fot. The People Speak!

„Chcielibyśmy także zaapelować o to, aby nie poszukiwać łatwych rozwiązań szoku wzbudzonego tą tragedią w kojarzeniu jej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Szerzenie pogardy i nienawiści służy tragicznej motywacji, niezależnie od stanu zdrowia psychicznego sprawcy. Psychiatria i psychologia choć stara się odpowiedzieć jak umie, co sprzyja okrutnej i bezsensownej zbrodni, zawsze czy to u zdrowych czy zaburzonych psychicznie znajduje znaczący wpływ czynników zewnętrznych” – podkreślają autorzy i autorki oświadczenia.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pisze, że „w naturalnej potrzebie rozumienia i poszukiwania odpowiedzi na pytanie: dlaczego doszło do tragedii, nie powinniśmy szukać fałszywych, uproszczonych wyjaśnień. Takim nieprawdziwym wyjaśnieniem jest sugerowanie, że wyłącznie osoby chore psychicznie mogą dopuścić się aktów przemocy. W związku z tym stanowczo występujemy przeciwko próbom utożsamiania przemocy i zbrodni z zaburzeniami psychicznymi” – czytamy.

design & theme: www.bazingadesigns.com