Polskie Towarzystwo Seksuologiczne wzywa do walki z uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną

Michalina Pągowska

Opublikowane przedwczoraj przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne stanowisko na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej stwierdza m.in. że:

„Orientacja homoseksualna, jako cecha osobista, podlega takim samym formom ekspresji jak orientacja heteroseksualna. Orientacja seksualna per se nie determinuje poziomu rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, społecznego czy moralnego. Za nieuprawnione i wyjątkowo krzywdzące uznajemy szerzenie poglądu nawołującego do patologizacji lub penalizacji homoseksualności, co miało miejsce w wypowiedziach np. Paula Camerona”.

11201110_10205697749516208_8141207580164840701_ofot. Anna Góral

PTS stanowczo sprzeciwia się również powielaniu przez polityczki_ków i publicystki_ów szkodliwych stereotypów na temat osób homoseksualnych nieznajdujących potwierdzenia we współczesnych badaniach:

„Zwracamy uwagę, że reprodukowanie uprzedzeń wobec tych osób może skutkować pogorszeniem jakości psychicznego i fizycznego funkcjonowania znaczącej części społeczeństwa (przykładem mogą być próby samobójcze osób prześladowanych na tle homofobicznym). Reprodukowanie uprzedzeń przyczynia się także do pogłębiania szkodliwych podziałów społecznych oraz do wzrostu postaw nienawiści wobec osób będących członkami naszego społeczeństwa, co grozi głęboką dezintegracją tego społeczeństwa”.

Stanowisko kończy się apelem do wszystkich zdrowotnych organizacji naukowych, seksuolożek_gów, psycholożek_gów, psychiatrów i wszelkich innych specjalistek_ów w zakresie zdrowia psychicznego o dementowanie stereotypów i uprzedzeń na temat osób homoseksualnych, a także wezwaniem do wszelkich organizacji naukowych działających w dziedzinie edukacji, pedagożek_gów i wychowawczyń_ów do rzetelnej edukacji na temat homoseksualności i uwrażliwiania podopiecznych na problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Wczoraj głos PTS wsparło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Na fanpage’u PTP pojawił się link do opisanego powyżej stanowiska z dopiskiem: „Niestety nadal pseudonauka jest rozpowszechniana przez ludzi posługujących się tytułami naukowymi”.

W obliczu szerzącej się homofobii, bifobii, transfobii i przemocy powodowanej uprzedzeniami również wśród przedstawicielek_i władzy ten głos wydaje mi się wyjątkowo potrzebny. Głos zrównujący różne orientacje seksualne i formy ekspresji jako neutralne moralnie, głos krytycznie odnoszący się do tendencji w mediach i debacie publicznej, i wreszcie głos wzywający do walki ze stereotypami i zwracający uwagę na ich konsekwencje na poziomie społeczeństwa i jednostek. Oświadczenie PTS to także istotny głos wsparcia dla organizacji LGBTQIA działających w Polsce, które do tej pory sojuszników na pozycjach eksperckich szukały za granicą.

Posłuchajmy tego wezwania i nie dawajmy zagarniać przestrzeni publicznej mowie nienawiści. Walczmy o język i obalajmy szkodliwe mity oraz stereotypy. Bądźmy solidarne i solidarni.

design & theme: www.bazingadesigns.com