Policja siłą wywlekła członków Inicjatywy Pracowniczej z auta. Jedna z osób rzucona na asfalt [NAGRANIE]

Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza


30 października policja zatrzymała związkowczynie i związkowców z „Inicjatywy Pracowniczej” na autostradzie A2, w drodze na demonstrację za dostępem do legalnej i darmowej aborcji w Warszawie.

W akcję zatrzymania pięciu związkowców (w tym dwóch przedstawicieli Komisji Krajowej związku i trzy osoby zrzeszone w Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej) uczestniczyło pięć radiowozów i tuzin policjantów. Służby mundurowe zaangażowały również helikopter do namierzania samochodów związkowych na autostradzie, w dodatku do oddziałów drogówki i prewencji.

W sumie samochód zatrzymano 3 razy tego dnia. W ramach pierwszej kontroli, policja spisała wszystkie osoby wewnątrz, a w ramach drugiej przeszukała bagażnik i przeprowadziła oględziny banerów (o treści: Socjalny Kongres Kobiet!).

Podczas trzeciej kontroli policja bez podania przyczyny siłą wywlekła członków Komisji Krajowej i Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej z samochodu i skuła ich w kajdanki na środku obwodnicy. Jedna kobieta została od razu rzucona na asfalt. Wszystkich przewieziono na komisariat w Pruszkowie.

Między sobą policjanci mówili o „zatrzymaniu prewencyjnym”, jednak żadna z zatrzymanych osób nie była przesłuchiwana, nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, po dokładnym przeszukaniu samochodu nie znaleziono żadnych nielegalnych, bądź niebezpiecznych przedmiotów, żadna z osób nie otrzymała również protokołu zatrzymania. Nasze koleżanki i koledzy byli przetrzymywani na komisariacie przez około 3 godziny. Wszystkie osoby zostały zbadane alkomatem, a kierowca dodatkowo narko-testem. Wszyscy byli trzeźwi. Po odzyskaniu wolności zatrzymane osoby dołączyły do trwającego w Warszawie protestu.

Za zatrzymanie odpowiedzialni byli młodszy aspirant Marcin Lisiecki (nr 915093) i sierżant Karolina Żak (nr 967066). Złożymy oficjalne zażalenie na działania tych funkcjonariuszy, dochodzić będziemy również zadośćuczynienia za bezpodstawne zatrzymanie.

Strajk Kobiet!
Dość bezkarności policji!
Dość represji za działalność związkową!

[AKTUALIZACJA 27.04.2021]

OZZ Inicjatywa Pracownicza

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie i w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie członkowie naszego związku byli przesłuchiwani w sprawie o odszkodowanie za bezpodstawne i nielegalne zatrzymanie na A2 w drodze na Strajk Kobiet. Prokurator poparł nasz wniosek o zadośćuczynienie w kwocie 2 tysięcy dla każdej zatrzymanej osoby, uzasadniając, że zatrzymanie było ewidentnie nielegalne i bezzasadne.

Sąd odczytał notatkę służbową sporządzoną przez funkcjonariusza policji Lisieckiego z patrolu drogowego, który nas zatrzymał. W notatce policjant podał, że podejrzewa, że w aucie jadą członkowie organizacji Antifa. Obrońca wskazał, że notatka sporządzona przez policjanta Lisieckiego sugeruje, że nasze zatrzymanie było politycznie umotywowane. Wyrok został wydany po 15 minutach.

Sąd uznał że zatrzymanie nie było przypadkowe. Z dokumentacji policyjnej wynika że nasz pojazd został wskazany, że znajdują się w nim osoby, które mogą dopuścić się czynów chuligańskich w Warszawie. Zatrzymanie odbyło się z naruszeniem przepisów. Sąd uznał że zatrzymanie miało niewątpliwie charakter polityczny, na tle światopoglądowym. Sąd, jako organ publiczny, wyraził zawstydzenie z powodu takiego zatrzymania i postępowania organów państwa. Na koniec stwierdził, że sprawa była oczywista co do zasadności naszych roszczeń.

Dzisiejsze wydarzenia komentuje Marta Rozmysłowicz, jedna z zatrzymanych osób: „pozbawiono nas wolności, a wolność człowieka to podstawowe dobro chronione przez Konstytucję. Policja nawet nie pouczyła nas o prawach ani nie sporządziła protokołu. Użycie środków przymusu bezpośredniego i chwytów było zupełnie bezzasadne. Dlatego sąd przyznał nam kwotę, której się domagamy: 2 tysiące od osoby plus 240 złotych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Choć zatrzymanie było krótkie, bo trwało ok. 5 godzin, to zakres czynności podjętych przez policję jest bulwersujący”.

Wyrok jest nieprawomocny.

design & theme: www.bazingadesigns.com