Policja siłą wywlekła członków Inicjatywy Pracowniczej z auta. Jedna z osób rzucona na asfalt [NAGRANIE]

Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza


30 października policja zatrzymała związkowczynie i związkowców z „Inicjatywy Pracowniczej” na autostradzie A2, w drodze na demonstrację za dostępem do legalnej i darmowej aborcji w Warszawie.

W akcję zatrzymania pięciu związkowców (w tym dwóch przedstawicieli Komisji Krajowej związku i trzy osoby zrzeszone w Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej) uczestniczyło pięć radiowozów i tuzin policjantów. Służby mundurowe zaangażowały również helikopter do namierzania samochodów związkowych na autostradzie, w dodatku do oddziałów drogówki i prewencji.

W sumie samochód zatrzymano 3 razy tego dnia. W ramach pierwszej kontroli, policja spisała wszystkie osoby wewnątrz, a w ramach drugiej przeszukała bagażnik i przeprowadziła oględziny banerów (o treści: Socjalny Kongres Kobiet!).

Podczas trzeciej kontroli policja bez podania przyczyny siłą wywlekła członków Komisji Krajowej i Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej z samochodu i skuła ich w kajdanki na środku obwodnicy. Jedna kobieta została od razu rzucona na asfalt. Wszystkich przewieziono na komisariat w Pruszkowie.

Między sobą policjanci mówili o „zatrzymaniu prewencyjnym”, jednak żadna z zatrzymanych osób nie była przesłuchiwana, nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, po dokładnym przeszukaniu samochodu nie znaleziono żadnych nielegalnych, bądź niebezpiecznych przedmiotów, żadna z osób nie otrzymała również protokołu zatrzymania. Nasze koleżanki i koledzy byli przetrzymywani na komisariacie przez około 3 godziny. Wszystkie osoby zostały zbadane alkomatem, a kierowca dodatkowo narko-testem. Wszyscy byli trzeźwi. Po odzyskaniu wolności zatrzymane osoby dołączyły do trwającego w Warszawie protestu.

Za zatrzymanie odpowiedzialni byli młodszy aspirant Marcin Lisiecki (nr 915093) i sierżant Karolina Żak (nr 967066). Złożymy oficjalne zażalenie na działania tych funkcjonariuszy, dochodzić będziemy również zadośćuczynienia za bezpodstawne zatrzymanie.

Strajk Kobiet!
Dość bezkarności policji!
Dość represji za działalność związkową!
design & theme: www.bazingadesigns.com