Co piąta kobieta w Polsce ma za sobą doświadczenie gwałtu

Gwałt. Głosy” to teatralny protest wobec powszechnego zjawiska przemocy seksualnej wobec kobiet. Zostanie pokazany w grudniu 2015 roku w Teatrze Powszechnym w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet. Autorką scenariusza jest Sylwia Chutnik, reżyseruje Agnieszka Błońska.

Spektakl, jak piszą autorki, jest o gwałcie, o przemocy i o bolesnej, otwartej ranie, z którą do końca życia zmagają się kobiety mające za sobą doświadczenie gwałtu. Jest to próba zmierzenia się ze złożonością tego problemu, dekonstrukcji potocznego myślenia i zakwestionowania społecznej percepcji. To oddanie głosu tym, które najczęściej nie są pytane: kobietom, które doświadczyły przemocy. Kobietom, które swoim wielogłosem opowiadają o doświadczeniu nieposiadającym narodowości, wieku ani orientacji. O gwałcie. Głosy kobiet przeplatają się tu ze sobą, nawiązując do indywidualnych doświadczeń i odrębnych historii. Historii, które zdarzyły się naprawdę.

z19248786Q,Gwalt--Glosy

W 2015 roku przeprowadziły badania ilościowe i wywiady z kobietami na temat przemocy seksualnej oraz kobietami mającymi za sobą doświadczenie gwałtu. Autorki chciały sprawdzić, jaka jest skala zjawiska i jak organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości są przygotowane do ścigania przestępstwa zgwałcenia według nowej procedury – już nie na wniosek osoby pokrzywdzonej, ale z urzędu, o co od wielu lat zabiegały organizacje pozarządowe działające na rzecz praw kobiet.

Według raportu 87% kobiet doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego. 62% brało udział w aktywności seksualnej, której nie chciało. Co piąta kobieta w Polsce ma za sobą doświadczenie gwałtu, większość z nich została zgwałcona przez bliską sobie osobę: partnera (22%) lub byłego partnera (63%), w swoim własnym domu (55%). Prawie połowa z naszych respondentek ma za sobą wielokrotne doświadczenie gwałtu – 20% zostało zgwałconych więcej niż 10 razy. 95% kobiet nikomu nie mówi o swoich doświadczeniach ani nie zgłasza sprawy na policję czy do prokuratury. Kobiety milczą. Są same ze swoją tajemnicą.

Kobiety, które mają za sobą doświadczenie gwałtu, najczęściej są obwiniane o to, co im się przydarzyło. Bardzo często spotykają się z bardzo nieprzyjemnymi komentarzami, a to przecież sprawca jest winien! (STER)

news_179_1447673827

Producentem spektaklu jest Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, która została utworzona w sierpniu 2014 roku przez grupę badaczek, prawniczek, dziennikarek i działaczek na rzecz praw kobiet. „STER” pojawia się w nazwie nieprzypadkowo – nawiązuje do legendarnego „Steru”, czasopisma polskich emancypantek i sufrażystek, wydawanego przez Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich.

design & theme: www.bazingadesigns.com