Tunezja: Parlament przyjął ustawę, która wzmacnia ochronę osób doświadczających przemocy

Parlament Tunezji uchwalił ustawę zakazującą przemocy wobec kobiet. Nowe prawo zmienia przepisy dotyczące ścigania sprawców i wzmacnia ochronę osób, które doświadczyły przemocy.

1280px-Flags_of_Tunisia

Ustawa została przyjęta jednomyślnie przez 146 deputowanych w liczącym 217 miejsc tunezyjskim parlamencie.

Nowe przepisy rozszerzają definicję przemocy. Poza przemocą fizyczną, prawo rozpoznaje przemoc ekonomiczną, seksualną, polityczną i psychiczną.

Dodatkowo, zapewnia pomoc prawną i psychologiczną dla osób doświadczającym przemocy. Ustawa o zakazie przemocy wobec kobiet zmieni również kontrowersyjny artykuł kodeksu karnego, który dopuszczał wycofanie zarzutów przeciwko sprawcy aktu seksualnego, dokonanego „bez przemocy” na osobie małoletniej poniżej 15. roku życia, jeśli ją poślubi.

„To bardzo wzruszający moment, jesteśmy dumni, że mogliśmy zjednoczyć się wokół historycznego projektu” – powiedziała minister ds. kobiet, rodziny i dzieci Naziha Laabidi.

Problem przemocy wobec kobiet jest powszechny. W 2016 roku badania Ministerstwa ds. Kobiet, Rodziny i Dzieci wykazały, że 60 proc. kobiet w Tunezji doświadczyło przemocy domowej, a 50 proc. doświadczyło jakiejś formy agresji w przestrzeni publicznej. Inne badanie tunezyjskiej grupy współpracującej z ONZ wykazało, że w latach 2011-2015 od 70 do 90 proc. kobiet doświadczyło przemocy seksualnej, głównie w środkach transportu zbiorowego.

design & theme: www.bazingadesigns.com