Oświadczenie Dominiki Dymińskiej

Oświadczam, że próby zdyskredytowania mnie w przestrzeni publicznej będę traktować jako formy nękania, które mają wpłynąć na moje zeznania w sprawie karnej i jeśli będzie się to powtarzało złożę zawiadomienie do odpowiednich organów.

 

Dominika Dymińska

design & theme: www.bazingadesigns.com