Ordo Iuris znów na Uniwersytecie Warszawskim. Organizują spotkanie z udziałem amerykańskiej aktywistki ruchu anti-choice

Polityczna organizacja Ordo Iuris ponownie próbuje promować swoją działalność na Uniwersytecie Warszawskim. Tym razem nie pod pretekstem konferencji naukowej“(1), ale spotkania oficjalnie organizowanego przez studenckie Koło Nauk o Państwie i Prawie Pro Patria”. W opisie wydarzenia w mediach społecznościowych pojawiły się jednak dodatkowe informacje: współorganizatorem i pomysłodawcą spotkania jest Ordo Iuris, a zaproszona aktywistka ruchu anti-choice, Rebecca Kiessling, jest osobą działającą na rzecz całkowitej delegalizacji aborcji — nawet w sytuacjach, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.

ordoniefot. Uniwersytet Zaangażowany

Zarząd Samorządu Studentów UW poinformował nas, że czeka na wyjaśnienia, dlaczego kluczowe informacje dotyczące tożsamości organizatorów i charakteru spotkania nie zostały ujawnione we wniosku o wydanie zgody na wynajem sali w budynku ZSS. Rolą kół naukowych jest m.in. organizacja spotkań naukowych. Kryteriów dyskursu naukowego nie spełnia jednak wystąpienie jednej osoby prezentującej światopogląd godzący w prawa innych osób, ufundowany nie na wiedzy naukowej, ale na osobistych doświadczeniach i przekonaniach religijnych.

Działacze organizacji Ordo Iuris w swoich licznych wystąpieniach realizują strategię zaprzeczania rzeczywistemu stanowi debaty akademickiej, twierdząc, że współcześni naukowcy są zgodni co do tego, że człowiek powstaje w chwili poczęcia. Posługują się konsekwentnie językiem sprzecznym z ustaleniami naukowymi i postanowieniami Konstytucji RP, nazywając płód dzieckiem nienarodzonym”, a terminację ciąży “zabójstwem prenatalnym”. Nie jest to język nauki, lecz grupy religijnej. Co więcej, stanowczo głoszone przez Ordo Iuris poglądy uderzają w podstawowe prawa człowieka: do ochrony zdrowia, wolnego wyboru, decydowania o swoim życiu osobistym.

W obecnej sytuacji społeczno-politycznej prawa reprodukcyjne kobiet nie są przestrzegane, prowadząc do — co zostało wielokrotnie stwierdzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komitet Praw Człowieka ONZ — nieludzkiego i poniżającego traktowania. Ordo Iuris nie artykułuje więc tylko opinii” konserwatywnego środowiska, ale dąży do zwiększenia opresji i przemocy wobec kobiet. Postulaty organizacji godzą również w konstytucyjną zasadę równości dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, której ograniczanie stanowi naruszenie praw pacjenta. Możliwość terminacji ciąży powstałej w wyniku gwałtu jest ustawową regulacją opartą na przekonaniu, że decyzję o donoszeniu ciąży należy pozostawić ofierze gwałtu i otoczyć ją wsparciem.

17159317_1350529188343380_6393313629889376390_o

Przed kilkoma tygodniami na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata Granice wolności słowa” współorganizowana przez Komisję rektorską ds. przeciwdziałania dyskryminacji UW, Wydział Prawa i Administracji UW oraz Studenckie Koło Naukowe Queer UW. Jej celem było podkreślenie, że korzystanie z wolności słowa nie uprawnia do szerzenia mowy nienawiści ani nawoływania do odbierania innym ich podstawowych praw.

Jako członkowie społeczności akademickiej UW, WUM i ASP, jako prawnicy i lekarze, sprzeciwiamy się organizowaniu w murach naszej uczelni wydarzeń o charakterze politycznym i propagandowym oraz nawołujących do łamania fundamentalnych praw człowieka.

Uniwersytet Zaangażowany


Nie Dla Ordo Iuris na Uniwersytecie Warszawskimhttps://www.facebook.com/events/990962217714493
Nie dla Ordo Iuris na Uniwersytecie Jagiellońskim – https://www.facebook.com/events/1324833970918027
Petycja: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_ordo_iuris_na_uniwersytecie_warszawskim#form

design & theme: www.bazingadesigns.com