Obchody upamiętniające ofiary getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim

Studencki Komitet Antyfaszystowski, Koło Badań Nad Nowym Autorytaryzmem, Uniwersytet Zaangażowany, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny


5 października 1937 roku władze Uniwersytetu Warszawskiego z rektorem Włodzimierzem Antoniewiczem na czele, pod presją skrajnie prawicowych i faszyzujących ugrupowań, takich jak ONR czy Młodzież Wszechpolska, uchwaliły, że nowy rok akademicki rozpocznie się z nowymi, jawnie antysemickimi zasadami. Wprowadzono wówczas tzw. getto ławkowe, czyli segregację studentek i studentów.

fot. Studencki Komitet Antyfaszystowski

Rok akademicki 1937/1938 był zatem pierwszym, któremu towarzyszył oficjalny i odgórny antysemityzm na UW. To nie był jednak początek dyskryminacji i przemocy wobec Żydów w Polsce. W latach 30. wydarzyło się znacznie więcej złego – także na UW. Na kampusie głównym pobito profesora Handelsmana za stawianie oporu próbom ograniczania liczby osób żydowskiego pochodzenia w prowadzonym przez niego Kole Historyków.

Powszechne były również lincze przeprowadzane przez polskich studentów na mniejszości żydowskiej czy ograniczanie liczby przyjmowanych osób żydowskiego pochodzenia na wydziały polskich uniwersytetów. To zaledwie niewielka część smutnego obrazu akademii w okresie międzywojennym.

W 82. rocznicę chcemy spotkać się i przywrócić pamięć o ofiarach getta ławkowego, sprzeciwić się postępującemu brunatnieniu sfery publicznej oraz wskazać na konieczność międzyludzkiej solidarności.

Spotykamy się 4 października o godz. 13.00 przed budynkiem Szpitala św. Rocha na Kampusie Głównym UW.

Na obchody zapraszają: Studencki Komitet Antyfaszystowski, Koło Badań Nad Nowym Autorytaryzmem, Uniwersytet Zaangażowany, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Roku Antyfaszystowskiego.

design & theme: www.bazingadesigns.com