Wymóg rejestracji żywo i martwo urodzonych dzieci – nowy projekt przepisów MSWiA

Obowiązek meldunkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miał zniknąć w styczniu 2018 roku, jednak MSWiA zgłosiło do konsultacji projekt, który uchyla te przepisy. O nowe regulacje wystąpiły Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Urząd Statystyczny.

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek poinformowania o stanie zdrowia dziecka, czasie trwania ciąży oraz miejscu i wielorakości porodu, wcześniejszych ciążach i żywotności urodzonych wcześniej dzieci. MSWiA zaproponowało, by do artykułu 144 Ustawy o aktach stanu cywilnego wprowadzić nowe zapisy.

Po wejściu nowych przepisów trzeba będzie rejestrować urodzenia żywych, ale także martwych dzieci, podawać dane o okresie trwania ciąż, rodzajach i miejscu porodu, jak również poinformować o wykształceniu i adresie zamieszkania rodziców.

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, chodzi o „potrzebę sporządzenia bilansów ludności oraz prowadzenia polityki zdrowotnej w okresie okołoporodowym”. Dokument przewiduje także wprowadzenie możliwość meldunku przez internet oraz przyznawanie cudzoziemcom i cudzoziemkom numeru PESEL.

totototo

Cały projekt ustawy

design & theme: www.bazingadesigns.com